REFLECTOR-TURN(CD-NOISE APPEAL NOISE 77/BITE IT PROMOTION)

 

Ganska långsam malande inledning på skivan ger mig förhoppningar inför fortsättningen och jag gillar deras malande sound. De har lite lugnare partier för att låta oss vila ibland…Det fortsätter på det långsamma viset och ibland undrar man om nästa ackord ska orka över nästa krön men det gör det och man känner sig nästan helt slut efter skivan men på ett behagligt sätt. Detta är inget för den ovane lyssnaren av musik för det är ingen hitmusik, skatepunk eller en discodänga utan detta är malande hård musik som kanske inte alla kan ta till sitt hjärta. Skränigt ibland för att gå ner till en vacker domedagsmusik etc. Jag gillar det och jag tycker nog att ni ska ge det chansen också om ni gillar gamla grupper som Loop, Black Sabbath och Motorpsycho. 15/3-2019


*******

REFLECTOR-TURN(CD-NOISE APPEAL NOISE 77/BITE IT PROMOTION)

Quite a slow chewing introduction on the album gives me hopes for the continuation and I like their chewing sound. They have a bit quieter parties to let us rest sometimes ... It continues in the slow way and sometimes one wonders if the next chord will be able to cope with the next crest but it does and you almost feel exhausted after the record but in a pleasant way. This is nothing for the unexplored listener of music because it is no hit music, skatepunk or a disco music but this is chewing hard music that maybe not everyone can take to their heart. Distorted sometimes to go down to a beautiful doomsday music etc. I like it and I think you should give it the chance also if you like old groups like Loop, Black Sabbath and Motorpsycho. 15/3-2019