REED PERRY, RICHARD-QUIET RIVER OF DUST VOL 1 THIS SIDE OF THE RIVER(CD-ANTI RECORDS 7632-2/PLAYGROUND)

 

En väldigt lugn och svävande inledning är vad den här mannen ger oss. Väldigt stämningsfylld musik och jag tänker nästan lite på Pink Floyd i sina flummigare och psykedeliska stunder inledningsvis och på den vägen är det. Kanske inte riktigt musik man kör bil till för då somnar man nog till vid ratten. Inte heller festmusik eller det kanske det är men då som en slags bakgrundsmusik. Nej att ligga och bara lyssna till denna meditativa musik tror jag passar bättre. Då blir det en ganska skön upplevelse faktiskt och jag tycker nog musiken fyller sitt syfte på ett annat sätt om man lyssnar till den i ett mer vilsamt syfte. 9/10-2018


*****

REED PERRY, RICHARD-QUIET RIVER OF DUST VOL 1 THIS SIDE OF THE RIVER(CD-ANTI RECORDS 7632-2/PLAYGROUND)

A very calm and insidious introduction is what this man gives us. Very atmospheric music and I think almost a little on Pink Floyd in its flatter and psychedelic moments initially and on that way it is. Perhaps not really music you drive a car to then you will be asleep at the wheel. Not even party music or maybe it is, but then as a kind of background music. No to lie and just listen to this meditative music, I think I'm better fit to. Then it will be a pretty nice experience, and I think the music will fulfill its purpose in another way if you listen to it for a more peaceful purpose. 9/10-2018