REACH/LAID TO REST(MINI-CD)

 

Detta slovenska HC-band Reach kanske inte skiljer sig från andra HC-band egentligen och det vore väl konstigt egentligen. För det är ju såhär som en del hardcoregrupper kan låta. Det är inte inledningsvis den där snabba hardcoren många tänker på utan det är mer släpande metalcore eller vad man ska kalla det. De sjunger på engelska och det är ju bra men det kanske hade varit ännu mer trovärdigt med slovenska men det är ju bra att alla förstår vad de sjunger om. Bara 2 av 4 låtar på skivan är derasmen det är inte vilka fyra låtar som helst utan ett par låtar som verkligen berör och deras ilska går inte att ta fel på! Laid to rest låter ungefär på samma sätt tycker jag och det är ganska släpig hardcore som kompas av arga trummor och sång! Även Laid to rest kommer från Slovenien och sjunger på engelska. 22/8-2018


*******

REACH/LAID TO REST(MINI-CD)

This Slovenian HC band Reach may not differ from other HC bands really and it would be strange really. Because that's how some hardcore groups can sound. It's not initially that fast-paced hardcore many think about it, it's more slow and heavy metalcore or what to call it. They sing in English and that's fine, but it might have been even more credible with Slovenian, but it's good that everyone understands what they are singing about. Only 2 of 4 songs on the album are their songs without but it´s a couple of songs that really touch and their anger can not be mistaken! Laid to rest sounds roughly the same way I think and it's quite a hard hardcore accompanied of angry drums and songs! Even Laid to rest come from Slovenia and sing in English. 22/8-2018

REACH-DEMO(MINI-CD)

 

Bara tre låtar på den här demon som spelades in 2017. En ganska tyst inledning ger oss tunga trummor och det låter lovande. En sångare som låter väldigt arg ackompanjeras av en sångare som låter lite ”snällare” men Jans sång passar verkligen in till deras tunga och hårda musik. Jag gillar den här typen av hardcore som inte är beroende av snabbhet utan de låter tyngden tala mycket mer och det kan ibland bli mer effektfullt på det viset. Jag tror säkert att ni vanliga metalcore-diggare kommer att älska gruppen så varför inte kolla in på deras Facebook-sida för att lyssna på det och bli berörda som jag blev! 22/8-2018


*******

REACH-DEMO(MINI-CD)

Just three songs on this demo that were recorded in 2017. A fairly quiet introduction gives us heavy drums and that sounds promising. A singer who sounds very angry is accompanied by a singer who sounds a bit "nicer" but Jan's song really fits into their heavy and hard music. I like this kind of hardcore that is not dependent on speed, but lets the weight speak much more and it can sometimes be more effective in that way. I'm sure you regular metalcorefans is going to love the group so why not check out their Facebook page to listen to it and become concerned as I became! 22/8-2018