RAVESLUT-NO ESCAPE(CD)

 

På den här skivan tar de itu med nazister och dess bakåtsträvande stil i Nazi Trooper och det är skönt med band som tar ställning mot slöddret! Annars är det väl ungefär samma stil på musik på denna skiva….kanske lite mer metal än på Critical Error men punken ligger ändå där som en matta över deras sound tycker jag och jag gillar det även om jag nog gillade förra skivan ännu mer. Bäst på skivan är faktiskt Nazi Trooper som till och med fått ett lite skasound i bakgrunden och jag gillar verkligen deras ilska i den låten. Raveslut är en grupp som verkligen förtjänar lite mer uppmärksamhet tycker jag och jag kommer ibland på denna skiva att tänka på de punkgrupper som kom fram i UK82-vågen i England tillsammans med lite amerikansk hardcore där det ibland experimenterades lite mer i musiken…kolla in! 17/10-2019


*******

RAVESLUT-NO ESCAPE(CD)

On this record, they deal with the Nazis and their backward style in the song Nazi Trooper and it is great with bands that take a stand against the slumber! Otherwise it is pretty much the same style of music on this record… .maybe a bit more metal than on Critical Error but the punk is still there as a mat over their sound I think and I like it even though I probably liked the last disc even more. The best on the record is actually the song Nazi Trooper who even got a little skasound in the background and I really like their anger in that song. Raveslut is a group that really deserves a little more attention I think and sometimes on this record I think of the punk groups that came out in the UK82 wave in England together with some American hardcore where there was sometimes a little more experimentation in the music ... check out! 17/10-2019

RAVESLUT-CRITICAL ERROR(CD)

 

Namnet lovar mycket tycker jag…Det är inte bara namnet som låter lovande utan hela gruppen för det låter som om gruppen har lite förflutet från mina uppväxtår. Jag tycker mig höra 77-punk i mångt och mycket men det har självklart blandats in nyare musik också. I låten Go Insane blir det som de riktigt kallar låten lite galet för musiken och instrumenten spretar åt alla möjliga håll.  Snabb musik är det i alla fall och en hel del stanna och stopp i musiken och de får faktiskt en ganska egen stil och det gillar jag. Thomas på sång har en röst som gör att jag tänker på någon annan grupp men kommer inte på vilken. Punk-metal beskriver de sin musik som men jag tycker nog att det är rätt att sätta punk först för det är den stora influensen på denna skiva tycker jag! De gör verkligen låtar som man vill sjunga med i och det ser jag som ett plus. 17/10-2019


********

RAVESLUT-CRITICAL ERROR(CD)

The name promises a lot I think ... It is not only the name that sounds promising but the whole group because it sounds like the group has a little past from my growing up years. I like to hear 77-punk a lot, but of course, newer music has been mixed in as well. In the song Go Insane, what they really call the song becomes a bit insane because the music and the instruments spread in every possible direction. It's fast music anyway and a lot of stops and stops in the music and they actually get quite a style of their own and I like that. Thomas on vocals has a voice that makes me think of any other group but doesn't remember which one. Punk-metal they describe their music as but I think it is right to put punk first because that is the big influence on this record I think! They really do songs that you want to sing along with and I see that as a plus. 17/10-2019