RAVEN-WIPED OUT(CD-DISSONANCE RECORDS)

 

Detta var tydligen Ravens andra skiva och på denna CD är det en massa låtar och jag vet inte om alla var med på originalet. Men musikaliskt har det typ 35 år på nacken men det låter ändå väldigt modernt eller också så är det så att den här genren inte har utvecklats så mycket. Men det är verkligen musik som jag tror att ni som har missat den skulle behöva lyssna på den och då menar jag er som gillar grupper som Iron Maiden, Judas Priest och den typen av engelska band. För det är ungefär samma typ av musik men det är som sagt välspelat och har ganska bra ljud. Väldigt energiskt är det i alla fall och låtarna är riktigt fartfyllda oftast och därför skulle jag nog vilja säga att metalheads över hela världen måste kolla in Raven om ni har missat dem. 15/3-2018


******

RAVEN-WIPED OUT(CD-DISSONANCE RECORDS)

This was apparently the second album of Raven and on this CD there are a lot of songs and I do not know if everyone was on the original. But musically it have 35 years on the neck, but it sounds very modern or it's like this genre has not developed so much maybe ;-). But it's really music that I think you've missed and would have to listen to if you have missed and I mean you who like groups like Iron Maiden, Judas Priest and that kind of English band would love this. Because it's about the same kind of music, but it's quite well-played and has quite good sound. Very energetic, at least, and the songs are really fast-paced, and I would like to say that metalheads all over the world have to check out Raven if you missed them. 15/3-2018

RAVEN-ALL FOR ONE(CD-DISSONANCE RECORDS)

 

Den här skivan har 34 år på nacken och släpptes således 1983. Skivan har begåvats med 5 extralåtar bland annat en version av Born to be Wild tillsammans med Udo. Snabbspelad metal är väl aldrig fel och att den har så pass många år på sitt samvete gör ju inte saken sämre. Jag kan tänka mig att skivan var ganska hård när den kom och jag tycker mig höra Accept-influenser bland annat men idag är det en ganska snäll skiva även om det går fort ibland, sångaren låter tuff och gitarrerna skär genom luften. Men som tidsdokument passar den ypperligt tycker jag! Vill man ha lite tuff metal till livs från 80-talet så tycker jag att ni ska kolla in Raven. 17/5-2017


******

RAVEN-ALL FOR ONE(CD-DISSONANCE RECORDS)

This record has 34 years on the neck and it was released in 1983. The album has been played with 5 extrasongs, including a version of Born to be Wild together with Udo. Quickly played metal is never wrong, and that it lasts for many years in conscience does not matter. I imagine that the disc was quite hard when it came and I think I hear Accept influences, but today it's a pretty not so tough disc, although it's fast sometimes, the singer sounds tough and the guitars cut through the air. But as time documents it suits me well! If you want to have some tough metal alive from the 80's, I think you should check out Raven. 17/5-2017

RAVEN-LIVE AT THE INFERNO(DISSONANCE RECORDS)

 

En liveskiva från 1984…kan det vara något….kanske det om man är ett stort fan men jag håller mig nog till studioalbumen även om det inte är något fel på skivan. Men man ska nog vara lite mer fan för att börja med ett livealbum. Men det hördes redan då att de var ett band att räkna med när det gäller välspelad metal. Jag tror att ni som gillar Accept, Iron Maiden och den typen av band skulle uppskatta Raven ganska mycket! Det är mycket allsång och flirtande med publiken och jag kan tänka mig att de hade en trevlig stund de som var där och det är många låtar för pengarna som ni får om ni köper skivan. 17/5-2017


******

RAVEN-LIVE AT THE INFERNO(DISSONANCE RECORDS)

A 1984 live show ... could it be something .... Maybe if you're a big fan, but I like the studio albums, even though there's nothing wrong with the album. But you'll probably be a little more fan to start with a live album. But it was already heard that they were a band to count on when it comes to well-played metal. I think that you who like Accept, Iron Maiden and that kind of bands would appreciate Raven pretty much! It's a lot of singing and flirting with the audience and I imagine they had a nice time they were there and there are many songs for the money that you get if you buy the disc. 17/5-2017

RAVEN-ROCK UNTIL YOU DROP(CD-DISSONANCE RECORDS)

 

Den här skivan var väl deras debutskiva för den kom 1981. Bandet kommer från Newcastle och gjorde inte Geordie det också?  Med tuffa låttitlar som Don´t need your money, Lambs to the slaughter och Tyrants of the airwaves attackerar Raven oss med sin snabbspelade musik. På den tiden var det tufft kan jag tänka mig och jag kan tänka mig att många tyckte det var ”hemskt” men idag är det ganska vanlig snabb metal. Jag tycker de gör det bra och med tanke på att skivan är 36 år gammal så låter det förvånansvärt fräscht och jag tycker nog att ni som gillar traditionell brittisk metal a´la Saxon, Iron Maiden etc ska kolla in Raven också om ni inte redan gjort det. Sweet Coverserna Hellraiser/Acton gör de med kärlek 17/5-2017


******

RAVEN-ROCK UNTIL YOU DROP(CD-DISSONANCE RECORDS)

This album was their debut album for 1981 I think. The band is from Newcastle and did not Geordie come there from too? With tough song titles like Don´t need your money, Lambs to the slaughter and Tyrants of the airwaves ,Raven attacks us with their fast-paced music. At that time it was tough I can imagine and I imagine that many thought it was "terrible" but today it's quite common fast metal. I think they are doing well and given that the record is 36 years old, it sounds surprisingly fresh and I think you who like traditional British metal a'la Saxon, Iron Maiden, etc will check out Raven also if you have not already done that. The Sweetcovers Hellraiser/Action is done with love. 17/5-2017