RAUBTIER-ÖVERLEVARE(CD-FARAVID RECORDINGS FARACD03/PLAYGROUND)

Raubtiers skivor ser nästan likadana ut tycker jag och jag visste inte ens om jag hade denna men jag visste i och för sig att jag inte köpt något med dem de sista åren så det vore ju konstigt att få en gammal att recensera. Lite udda låttitlar som Ovtjarka, Högt,fritt och blött och Huvudjägarsång ackompanjeras som vanligt av tuff musik, Jag har alltid sett gruppen som en svensk motsvarighet till Rammstein. Det stämmer ännu tycker jag ibland och jag fortsätter att överraskas av gruppens udda sound Det är mycket sångaren som låter annorlunda kanske och jag gillar den rösten för en passar in till musiken. Texterna är inte så upplyftande precis och det är mycket domedag över dem eller så kan man säkert utläsa en massa olika saker från dem. Men jag gillar som sagt deras tuffa sound och jag tror säkert att ni som gillar LOK, Rammstein och metal som drar åt industrihållet gillar detta och har ni inte hört dem…låna gruppen ett öra! 6/12-2019

*******

RAUBTIER-ÖVERLEVARE(CD-FARAVID RECORDINGS FARACD03/PLAYGROUND)

Raubtier's records look almost the same I think and I did not even know if I had this but I knew in myself that I did not buy anything with them the last few years so it would be strange to get an old one to review. Slightly odd song titles like Ovtjarka, Högt,fritt och blött and Huvudjägarsången are accompanied as usual by tough music, I've always seen the group as a Swedish equivalent of Rammstein. That still suits me sometimes and I continue to be surprised by the group's odd sound. It is very much the singer who sounds different maybe and I like that voice because it fits into the music. The texts are not so uplifting exactly and it is very much doomsdayfeeling over them but you can probably read a lot of different things from them if you like. But I like to say their tough sound and I probably think that you who like LOK, Rammstein and metal which sounds a industrial like this and have you not heard them ... lend the group an ear! 6/12-2019

RAUBTIER-SKRIET FRÅN VILDMARKEN(CD- BD MUSIC 1008)

Jag såg förra skivan lite som ett skämt men det kanske är mer än så…det är kanske allvarligt menad musik från Raubtier känns det som. Det som jag gillar mest med hård musik som denna är när de sjunger på svenska för det känns så fel men ändå så rätt. Jag blir ändå lite full i skratt när jag lyssnar på dem för sångarens röst är lite för mycket gånger även om den hårda musiken tilltalar mig mycket. En annan sångare som mer sjunger än pratsjunger skulle vara att föredra även om detta ger gruppen en egen stil, helt klart. Men som ett svenskt svar på Rammstein så varför inte? Och när jag blivit bekväm med soundet så börjar detta bli riktigt bra. 6/10-2010

*******

RAUBTIER-SKRIET FRÅN VILDMARKEN(CD- BD MUSIC 1008)

I saw the last record as a joke but it´s maybe more than so…it´s maybe seriously music from Raubtier it feels like. The thing I like the most with hard music as this is that they´re singing in Swedish because it feels so wrong but in the same way so right. But I become little bit laughing when I listen to them because the singer is many times too much even if the hard music is something that I like much. Another singer which will sing more than he talksings should be something better I think but of course this gives the group an own sound. But as a Swedish answer to Rammstein, why not? And when I have been more comfortable with the sound so is this really good. 6/10-2010

RAUBTIER-DET FINNS BARA KRIG(CD-RATTLESNAKE PRODUCTIONS/ TRIADA PROMOTION)

Det första man tänker på är ju en grupp som LOK som var ganska tidiga med att sjunga på svenska i sådan här tuff musik. Men här undrar man lite om det är en skämtskiva för det känns som Hulkoff som sjunger på svensktyska gör det lite grand. Jag hade kanske föredragit detta på tyska eller svenska kanske men musikaliskt är detta riktigt intressant. Någonstans mittemellan Rammstein och svenska Pain ligger Raubtier och tänker man inte så mycket på sångstilen så är det mer än OK. Som om Silvia med Pontares röst hade sjungit i ett hårdrocksband. Svårbeskrivbart, det förstår ni väl efter detta. Hardcore, punk och en hel del industrimetal är vad som hörs på skivan och låten Kamphund borde kunna bli en hit. 18/3-09

******

RAUBTIER-DET FINNS BARA KRIG(CD-RATTLESNAKE PRODUCTIONS/ TRIADA PROMOTION)

The first thing I think of is a group like LOK which was really early with singing in swedish to this sort of music. I´m wonder sometimes if this is a jokerecord because it feels so when Hulkoff which sings in his swedish with german accent. I could rather listened to this in german or in English but musically it´s really interesting. Somewhere between Rammstein and Swedish Pain is Raubtier and do you don´t think so much about the odd songstyle so is it more than OK. Is af Silvia with Pontares voice have singed in a metalband. It´s hard to describe, that can yu understand after this. Hardcore, punk and a whole lot of industrymetal is what is heard on the record and the song Kamphund should be a hit. 18/3-09