RAIN DIARY-BLACK WEDDINGS(CD-STUPIDO RECORDS TWIN CD-184)

 

Gotisk musik är ju ofta en stil som jag gillar i alla fall och Rain Diary är en grupp som inte låter mig frångå det gillandet. Svårt att säga om gruppen spelar metal, synth eller pop och det kanske är ointressant men det vore klart lättare om jag kunde skriva att detta var en metalgrupp etc etc. Men visst kanske det är skitsamma och det viktiga är ju egentligen att detta är en bra grupp och det är det verkligen. Jag gillar deras sound, deras mängder av melodier etc. Det är mycket snygga melodislingor som ackompanjeras av snygg stämfylld sång och jag ger mig…detta är en synthgrupp på gotiskt vis , det är nog det bästa sättet att beskriva det på. 17/10-2017


*******

RAIN DIARY-BLACK WEDDINGS(CD-STUPIDO RECORDS TWIN CD-184)

Gothic music is often a style I like anyway, and the Rain Diary is a group that does not let me go away from that liking. Hard to say if the group is playing metal, synth or pop and it may be uninteresting but it would be easier if I could write that this was a metal group, etc. etc. But maybe it´sm shit the same and the important thing is that this is a good thing group and that's it really. I like their sound, their amount of melodies etc. There are very nice melodies that are accompanied by a nice vocal song and I give me ... this is a gothic synth group, that's probably the best way to describe it. 17/10-2017