QUATRO, SUZI-NO CONTROL(SPV/BORDER)

 

Suzi är ju en av mina barndomsidoler och vem minns inte låtar som Devil gate Drive, 48 crash etc och Suzi fylller snart 70 år men det finns inga ålderskrämpor här inte. Kanske inte lika tuff musik som i början men rösten finns kvar och känsla för att göra bra låtar med mycket melodier etc. I Going Home blir det nästan lite bluesigt tycker jag och det är ju kanske inte riktigt min stil men hennes röst är som alltid väldigt bra och efterhand växer den låten en hel del! Hon kanske inte spelar lika tuff musik som förr men hon har en röst och en attityd som förpliktigar tycker jag och gillade ni Suzi en gång i tiden så tror jag nog inte ni kommer att bli besvikna denna gång heller! För precis som vanligt blandar hon popmusik med rock och det finns ballader och till och med en låt (Love isn´t fair) med oljefat så man får en känsla av Karibien och jag tänker nästan på Blondie och deras The Tide is high…23/1-2019


******

QUATRO, SUZI-NO CONTROL(SPV/BORDER)

Suzi is one of my childhood idols and who does not remember songs like Devil gate Drive, 48 crash etc and Suzi soon become 70 years but there are ni signs of age here. Maybe not as tough music as in the beginning but the voice is still there and feeling to do good songs with a lot of melodies etc. In Going Home it becomes almost a bit bluesy I think and it is perhaps not really my style but her voice is as always very good and afterwards the song grows a lot! She may not play as tough music as before but she has a voice and an attitude that obliges me and I liked Suzi once in a while so I guess you will not be disappointed this time either! For just as usual she mixes pop music with rock and there are ballads and even a song (Love isn´t fair) with oil barrels so you get a feeling of the Caribbean and I almost think of Blondie and their The Tide is high… 23/1-2019