QUARTZ-QUARTZ(CD-DISSONANCE RECORDS)

 

Detta debutalbum kom ut 1977 och producerades av Tony Iommi från Black Sabbath…Bara det gör det ju spännande och på den här tiden var jag 14 och lyssnade på metal men sedan kom ju punken kom ju så det var en svår tid att lyssna på metal för det kändes förlegat med den typen av musik. Men jag tror kanske jag uppskattar det mer idag än jag hade gjort då. Det låter ganska tidstypiskt och på samma gång känns det som om det håller även idag….Tony Iommi har lyckats med sin produktion, i alla fall om man tycker om Black Sabbath för det är inte så långt ifrån den gruppen precis och det är ett under att Quartz inte blivit större än vad de var tycker jag. Sedan finns det element av lite pompösare metal som i Quiet Rain till exempel(Jethro tull) och då föredrar jag nog Sabbath-riffen! Men en skiva alla metaldiggare borde är det i alla fall! 8/2-2019


******

QUARTZ-QUARTZ(CD-DISSONANCE RECORDS)

This debut album came out in 1977 and was produced by Tony Iommi from Black Sabbath… Only that makes it exciting and at this time I was 14 and listened to metal but then came punk after all so it was a difficult time to listen to metal for It felt outdated with that kind of music. But I think maybe I appreciate it more today than I had done then. It sounds quite time-typical and at the same time it feels as though it is happening today… .Tony Iommi has succeeded with his production, at least if you like Black Sabbath because it is not so far from that group exactly and it is a wonder that Quartz has not become larger than they were, I think. Then there are elements of a little pompous metal like in Quiet Rain for example(Jethro Tull) and then I probably prefer the Sabbath riffs! But a record of all metalfans should it be anyway! 8/2-2019

QUARTZ-LIVE QUARTZ(CD-DISSONANCE RECORDS)

 

Denna liveskiva kom ut 1980 men gruppen hade egentligen hållit på sedan 1974. Det låter förvånansvärt fräscht tycker jag om Quartz live-skiva och det skulle vara intressant att veta vad de här gubbarna gör idag för gubbar borde de väl vara för det är ju nästan 40 år sedan denna skiva kom ut. Liveskivor har jag aldrig varit förtjust i men för några år sedan har jag börjat uppskatta sådana mer och mer och på denna är det riktigt bra ljud. Lite solon här och där och det kunde jag varit utan men det hör väl hårdrock till kan jag tänka och framförallt när det är en livekonsert.  Men sången ligger bra framme i ljudbilden och även på denna hörs att det är en grupp som lyssnat lite på Black Sabbath men inte så att det stör och det kanske har med att göra att de har samma influenser ungefär kan jag tänka mig. En trevlig liveskiva är det i alla fall. 8/2-2019


******

QUARTZ-LIVE QUARTZ(CD-DISSONANCE RECORDS)

This live album came out in 1980 but the group had actually been on since 1974. It sounds surprisingly fresh I think about Quartz's live album and it would be interesting to know what these guys do today for old men should they be because it is almost 40 years ago this album came out. Live records I have never been fond of but a few years ago I have started to appreciate such more and more and on this it is really good sound. A little solo here and there and I could have been without it but it´s that way when it´s hard rock I can think of and especially when it is a live concert. But the vocals is good in the sound picture and even on this it is heard that it is a group that listened a little on Black Sabbath but not so that it disturbs and it may have to do that they have the same influences roughly I can imagine. A nice live record is it anyway. 8/2-2019