QUAGMIRE-WE KNOW WE DON´T KNOW(CD-GROUP SOUNDS GS013)

 

I samband med att jag intervjuade Viktor i Mamma Pappa barn så berättade han om sin gamla grupp och skickade mig denna skiva från 2008 och nedanstående från 2002. Jag gillar verkligen den här skivan och jag tycker den håller hög klass med indiemått mätt men tyvärr har jag aldrig hört talas om dem innan och det är svårt för band att slå sig fram. Nu kom ju skivan för 11 år sedan och det kanske är svårt eftersom inte gruppen finns mer tyvärr. Det jag tänker på är gitarrerna som jag tycker låter som ett gammalt favoritband…Wedding Present och det är ett högt betyg. Tycker jag i all fall! Så har ni allt som redan är intressant och vill ha något ”nytt” så tycker jag absolut att ni ska kolla in Quagmire och försöka att få tag på deras skivor.  26/4-2019


*******

QUAGMIRE-WE KNOW WE DON´T KNOW(CD-GROUP SOUNDS GS013)

When I interviewed Viktor in Mamma Pappa Barn, he told about his old group and sent me this record from 2008 and below from 2002. I really like this album and I think it holds high class with indie measurements measured but unfortunately I have never heard of them before and it is difficult for bands to make their way. Now the album came 11 years ago and it may be difficult because the group is not playing no more unfortunately. What I think of is the guitars that I think sound like an old favorite band ... Wedding Present and it is a high rating. In any case, I think! Then you have everything that is already interesting and want something "new" so I absolutely think you should check out Quagmire and try to get hold of their records. 26/4-2019

QUAGMIRE-QUIET IS NOT LOUD(CD-CARCRASH RECORDS CAR 11)

 

Denna skivan kom ut 2002 och då kallade de sig QGMR och var bara tre medlemmar…Här var det lite mer udda musik än på skivan ovan tycker jag. Det är lite mer experimentellt men ändå jävligt intressant. De vassa gitarrslingorna finns där även på denna skiva. Anti Missile Missile är ett underbart namn på en låt och låten som sådan är en udda skapelse som kanske inte blir/blev något hitlåt men den är jävligt egen i all sin tuffhet. Kul med band som vågar att trotsa alla tankar på en hit etc…För här är musik som inte kommer att spelas på dansställen, på Mix Megapol om man säger så. Här är ett band som vågar/vågade och det ska de ha all cred för. Jag kan nog inte jämföra de med något annat band på den här skivan egentligen utan nöjer mig med att säga att det är distad, experimentell indiemusik av högsta klass…26/4-2019


*******

QUAGMIRE-QUIET IS NOT LOUD(CD-CARCRASH RECORDS CAR 11)

This album came out in 2002 and then they called themselves QGMR and were only three members ... Here it was a bit more odd music than on the record above I think. It is a bit more experimental but still damn interesting. The sharp guitar loops are also available on this disc. Anti Missile Missile is a wonderful name for a song and the song as such is an odd creation that may not be/became something hit song but it is damn own in all its toughness. Fun with bands that dare to defy all thoughts on a hit etc ... Because here are music that will not be played at the dance venues, at Mix Megapol if you say so. Here is a band that dares/dared and they should have all cred for it. I probably can't compare them with any other band on this record really but content myself with saying that it is distant, experimental indie music of the highest class… 26/4-2019