PUNGENT STENCH-MASTERS OF MORAL –SERVANTS OF SIN(CD-DISSONANCE RECORDS)

 

Jag recenserade fem stycken för ett tag sedan med den här gruppen och här kommer skivan som var deras fjärde och kom ut 2001. Gruppen kommer från Österrike och man kanske inte är så van med musik som är så hård därifrån. Mer klassisk musik men detta är ju klassisk musik på ett annat sätt. Detta är nog en av deras bästa skivor tycker jag. Visst kan det kallas metal, men det kan likaväl kallas hardcore, grindcore eller egentligen, det är en hybrid av alla sorterna egentligen. Jag tycker det känns befriande att lyssna till deras tuffa musik för man får utlopp för en hel del aggressiva känslor och det kan vara behövligt ibland….eller hur? En del fräcka låttitlar som Viva Il Vaticano, Diary of a nurse och Loot Shoot Electrocute. Kanske inte musik att ha sex till om man inte gillar hårda tag ;-) men att träna på annat sätt är detta ypperligt till. 13/12-2018


*******

PUNGENT STENCH-MASTERS OF MORAL –SERVANTS OF SIN(CD-DISSONANCE RECORDS)

I reviewed five records some time ago with this group and here comes the album which was their fourth and came out in 2001. The group is from Austria and you may not be so used to music that is so hard comes from Asutria. More classical music maybe but this is classical music in another way. This is probably one of their best discs I think. Sure it's called metal, but it can also be called hardcore, grindcore or actually, it's a hybrid of all the genres actually. I think it's liberating to listen to their tough music because you get out of a lot of aggressive feelings and it may be necessary sometimes .... isn´t it? Some cool song titles like Viva Il Vaticano, Diary of a Nurse and Loot Shoot Electrocute. Maybe not music to have sex if you do not like tough sex ;-) but to workout in a different way this is great. 13/12-2018

PUNGENT STENCH-BEEN CAUGHT BUTTERING(CD-DISSONANCE RECORDS)

 

Någonstans läste jag grindcore om gruppen. Visst det kan väl vara sant men det som gör att de lite grand skiljer sig från andra band i den genren är längden på deras låtar som är mycket längre än många sådana band brukar ha. Den här skivan kom ut 1991 från början på Nuclear Blast och har låtar som And Only hunger Remains, Sick Bizarre Defaced Creation och Splatterday Nightfever för att nämna några. Ni förstår väl av dessa beskrivningar att detta är tung musik och många gånger riktigt snabb också. Att bli överkörd av musik där är Pungent Stench ett av de främsta målen för att bli det! 7/2-2018


*******

PUNGENT STENCH-BEEN CAUGHT BUTTERING(CD-DISSONANCE RECORDS)

Somewhere I read grindcore about the group. Certainly it may be true but what makes them a little grand differs from other bands in that genre is the length of their songs that are much longer than many such bands usually have. This album was released in 1991 by Nuclear Blast and features songs like And Only hunger remains, Sick Bizarre Defaced Creation and Splatterday Nightfever to name a few. You are well aware of these descriptions that this is heavy music and many times really fast too. To be overdriven by music , Pungent Stench is one of the main goals to be! 7/2-2018

PUNGENT STENCH-CLUB MONDO BIZARRE(DISSONANCE RECORDS)

 

Tredje skivan med denna österrikiska grupp kom ut 1994 och det var denna. Lite tyngre sound inledningsvis känns det som och det känns rätt på något sätt. Känns som om detta kommer att bli en skiva som jag kommer att gilla. Tunga gitarrer och med riff som ibland nästan blir lite stoneraktiga och musiken är så tung. Sångaren låter som om han är tagen rätt ut från helvetet. Han låter väldigt arg och det ska han ha all heder av för det gillar jag och han passar ypperligt in i den här musiken just bara därför att han låter så arg. Jag tycker denna stil passar de ypperligt och här har man kommit lite längre från genren grindcore måste jag säga även om man hör både hardcore och metal här tycker jag. 7/2-2018


*******

PUNGENT STENCH-CLUB MONDO BIZARRE(DISSONANCE RECORDS)

The third album with this Austrian group came out in 1994 and it was this one. A little heavier sound initially feels like it feels right in some way. Feels like this will be a disc that I will like. Heavy guitars and riffs that sometimes get a bit stonerrocklike and the music is so heavy. The singer sounds like he is taken right out of hell. He sounds very angry and he'll be honored because I like it and he fits perfectly into this music just because he sounds so angry. I think this style fits well and here they have come a little further from the genre grindcore I have to say even if you hear both hardcore and metal here I think. 7/2-2018

PUNGENT STENCH-DIRTY RHYMES & PSYCHOTRONIC BEATS(CD-DISSONANCE RECORDS)

 

Jag förstår att detta omslag blev förbjudet I en del länder för det var säkert kontroversiellt när det kom 1993.  De har en hel del ”käcka” låttitlar på den här skivan också eller vad sägs om Blood Pus & Gastric Juice, Horny Little Piggy Bank och Shrunken and Mummified Bitch Sputter. Musikaliskt är det ganska tungt och sången hörs bra och det är säkert provocerande för många. Lite remixer och bonuslåtar följer med här också så om ni har detta innan kanske ni kan få något ni inte har på den här skivan förut om ni köper denna också. Än en gång känner mig sig överkörd av musiken även om de lugnat sig lite från Been Caught Buttering. Why Can The Bodies fly får mig faktiskt att tänka lite på Ministry fast på ett råare vis! 7/2-2018


*******

PUNGENT STENCH-DIRTY RHYMES & PSYCHOTRONIC BEATS(CD-DISSONANCE RECORDS)

I understand that this cover was banned in some countries because it was certainly controversial when it came in 1993. They have a lot of "cheeky" song titles on this album as well, or what about Blood Pus & Gastric Juice, Horny Little Piggy Bank and Shrunken and Mummified Bitch Sputter. Musically, it's quite heavy and the song sounds great and it's certainly provocative for many. Some remixes and bonus songs are included here too, so if you have this before you may get something you do not have on this disc before you buy this as well. Once again, I feel overwhelmed by the music, even though they were a little “softer” from Been Caught Buttering. Why Can The Bodies Fly does really make me thinking a little on ministry but in angrier way! 7/2-2018

PUNGENT STENCH-FIRST RECORDINGS(CD-DISSONANCE RECORDS)

 

First recordings är som det sig bör en skiva med tidiga inspelningar och det finns liveinspelningar från 1988 här också och jag vet inte om de varit utgivna innan till exempel men jag är ju ingen expert på gruppen så jag har ingen aning. Kul att höra hur de lät i början tycker jag och visst var de råare och snabbare om man säger så. Det var ju klart punkigare då eller mer hardcore eller grind och de har en jävla energi och den trummisen skulle jag inte vilja byta stol med. Tänk er en blandning av tidiga Napalm Death, Dead Kennedys och Black Sabbath, lägg till Disorder skitiga sound så tycker jag att jag har täckt in Pungent Stench tidiga alster riktigt bra. 7/2-2018


*******

PUNGENT STENCH-FIRST RECORDINGS(CD-DISSONANCE RECORDS)

First recordings are like it sounds a record of early recordings and there are live recordings from 1988 here too and I do not know if they were released before for example but I'm no expert on the group so I have no idea. Fun to hear how they sounded initially, I think they were more raw and faster if you say so. It was clearly punkier then or more hardcore or grind and they have a damn energy and I would not like to change with the drummer. Imagine a mix of early Napalm Death, Dead Kennedys and Black Sabbath, add Disorder dirty Sound, and then I think I've covered Pungent Stench's early recordings really good. 7/2-2018

PUNGENT STENCH-FOR GOD YOUR SOUL FOR ME YOUR FLESH(CD-DISSONANCE RECORDS)

 

Detta är debutalbumet från Pungent Stench från 1990 och i beskrivningen står det att det kommer att hittas några melodier här. Lite benägen att hålla med men lite orättvist för även om det är riktigt tufft så finns det melodier här och där. Trummisen får jobba väldigt mycket på denna skiva men jag tycker nog att trots det snabba spelandet så tycker jag mig finna några melodier här och var och främst gitarrerna utmanar med melodier ibland. Nu kanske min fru skulle säga att detta är inte musik och då vet jag att jag blir förbannad och säger emot henne(det vågar jag aldrig annars;-)för sådan här aggressiv musik är skön att lyssna till ibland och på den här skivan hör man verkligen punkrötterna blandat med deathmetaldito och då blir det så här. 7/2-2018


*******

PUNGENT STENCH-FOR GOD YOUR SOUL FOR ME YOUR FLESH(CD-DISSONANCE RECORDS)

This is the debut album from Pungent Stench from 1990 and in the description it is said that there not will be some melodies here. A little inclined to keep up with but a bit unfair because even if it's really tough there are tunes here and there. The drummer must work a lot on this record, but I think that despite the fast play, I think I find some melodies here and, in particular, the guitars are challenging foreward melodies sometimes. Now maybe my wife would say that this is not music and then I know that I get pissed off and say to her (I never dare otherwise ;-) Because such aggressive music is good to listen to sometimes and on this album you hear really punkroots mixed with deathmetalroots and then it will be this way. 7/2-2018