PUKES-NEVER MIND THE BUFFET(CD-HOO HA HH006)

 

Ett punkukuleleband, det låter det. Pat Collier har producerat denna skiva med Pukes som består av tre kvinnor och två män,, Trummor, bas, tre ukulele och sang och jag är spänd inför vad jag ska få höra. Egentligen låter det inte så annorlunda än en tidig punkrockgrupp från 70-talet. Jag gillar tempot och när tjejrna sjunger lite stämsång. Det är bra tempo i deras låtar och man känner verkligen för att bara dansa med och ibland tanker jag nästan på en gammal grupp som Fuzzbox och den typen av lite poppig punk och man kanske saknar udd på gitarren ibland men det blir ändå en riktigt angenäm upplevelse med Pukes och jag tror nog att den rättrogne 77-punkaren kommer att älska detta för annars är ni inte helt riktigt funtade. 22/8-2019


*******

PUKES-NEVER MIND THE BUFFET(CD-HOO HA HH006)

A punk ukulele band, that sounds it. Pat Collier has produced this record with Pukes consisting of three women and two men ,, Drums, bass, three ukuleles and vocals and I am excited for what I need to hear. Actually, it doesn't sound as different more as an early punk rock group from the 70s. I like the tempo and when the girls sing a little vocal together. It is good tempo in their songs and you really feel like just dancing with and sometimes I almost think of an old group like Fuzzbox and that kind of a bit poppy punk and you might miss the edge of the guitar sometimes but it will still be a really pleasant experience with Pukes and I probably think the straightforward 77-punks will love this because otherwise you are not really right in your head. 22/8-2019