PSYCHOTIC YOUTH-21(CD-TARGET EARTH WS 190)

 

Jag vet inte vad 21 betyder men det kanske är en mental ålder eller vad vet jag för det är väl inte deras 21:a skiva….Att höra en ny skiva med Psychotic Youth är alltid ett underbart tillfälle. Jörgen har en röst som smeker oss medhårs och melodierna är alltid så fruktansvärt bra och jag tror säkert att han skulle kunna skriva låtar till vem som helst i världen och de låtarna skulle bli världshitar. Men nu är jag glad för att han ägnar sig till Psychotic Youth och den surfpunk som de alltid gjort och som haft mig i sitt grepp sedan slutet av 80-talet. Jag anser väl att Some fun är en av världens bästa skivor genom tiderna. Denna skiva ligger inte långt ifrån Some Fun tycker jag och som sagt melodierna krossar det mest i motstånd och jag tycker det är en snyygg produktion och Jörgens röst ligger som en sammetsmatta över musiken och körerna sitter där de ska. Ska jag inte säga något som är dåligt….varför? Det finns inget som är dåligt med gruppen och jag tror alltid det har funnits det och jag tvekar på om det någonsin kommer att finns något dåligt med denna grupp för detta är yppersta världsklass hela tiden. Gunnar Fricks orgel i några av låtarna är fräck den med och jag skiter i er nu utan ska lyssna igen och sjunga med, dansa med och bara njuta… 24/1-2019


*********

PSYCHOTIC YOUTH-21(CD-TARGET EARTH WS 190)

I do not know what 21 means but it may be a mental age or what do I know because it is probably not their 21st record…. Hearing a new record with Psychotic Youth is always a wonderful opportunity. Jörgen has a voice that really please us and the melodies are always so terribly good and I certainly think he could write songs to anyone in the world and those songs would be a world hit. But now I am happy that he is devoted to Psychotic Youth and the surfpunk that they have always done and who have had me in their grip since the end of the 80s. I think Some fun is one of the world's best records of all time. This record is not far from Some Fun I think and as said the melodies crush the most in resistance and I think it is a good production and Jörgen's voice lies like a velvet rug over the music and the choirs sit as they should. Shouldn't I say something bad ... why? There is nothing bad about the group and I always think it has been nothing bad there and I doubt if there will ever be anything bad with this group because this is the best world class all the time. Gunnar Frick's organ in some of the songs is cool  and I don´t give a damn about you now but will listen again and sing with, dance with and just enjoy… 24/1-2019

PSYCHOTIC YOUTH-THE VOICE OF SUMMER(CD-WTAERSLIDE WS157)
 
Jag rankar nog Some Fun som en av mina favoritplattor genom åren och då är det extra kul att lyssna till en ny skiva med gruppen. De gör inte borta sig, verkligen inte för här handlar det om poppig punk eller punkig pop som de är mästare på att göra. Snygga körer och melodier man blir jävligt glad av och jag tog med mig denna ut i garaget där jag tränar och det var ett ypperligt ställe att lyssna till denna skiva. Alla låtar håller hög kvalité och om inte denna platta går hem hos er som gillar melodisk punkig pop eller vi kanske ska kalla det powerpop så blir jag väldigt överraskad. Så skönt och befriande att höra dem och man hör att de verkligen älskar det de gör. Jörgen sjunger som en kung och resten av bandet körar så bra. Gör nu mer skivor för fan för nu när ni är här igen så släpper vi inte taget. 21/1-2017

*********
PSYCHOTIC YOUTH-THE VOICE OF SUMMER(CD-WTAERSLIDE WS157)

I probably ranks Some Fun as one of my favorite records over the years and then it's extra fun to listen to a new album with the group. They do not something bad you can say, certainly not for this is about poppy punk or punk pop that they are masters at doing. Stylish choruses and melodies which i be damn happy when I listen to and I brought this out into the garage where I train and it was an excellent place to listen to this disc. All the songs are of high quality and if this record not going to be popular with those who like melodic punk pop or perhaps we should call it power pop so I will be very surprised. So nice and refreshing to hear them and we hear that they really love what they do. Jörgen is singing like a king and the rest of the banddo so good chosrus as well. Now do more records now that you are here again as we don´t release you this time. 21/1-2017