PROTEX-TIGHTROPE(CD-BACHELOR RECORDS BR92)

Jag intervjuade ju gamla irländska Protex för några år sedan och nu har de varit så snälla att skicka sin nya skiva för recension och inledningsvis får jag en känsla av 60-tal blandat med  Undertones om man ska beskriva med något annat än att det är Protex. Annars är det en ganska poppig typ av punk och det var ju så punken lät inledningsvis på 70-talet. Mycket influenser från pubrock, 60-tal och allt detta blandat med attityd och det tycker jag att gruppen lyckas uppbringa 40 år senare. Det är tio trevliga låtar för er som gillar grupper som Eddie and the hot Rods, Undertones och Buzzcocks för jag tror inte ni blir besvikna när ni hör denna skivan. Jag blir i alla fall. Väldigt glad och sätter på den igen. 31/7-2017

********

PROTEX-TIGHTROPE(CD-BACHELOR RECORDS BR92)

I interviewed the old Irish Protex a few years ago and now they have been so nice to send their new disc for review and initially I get a sense of 60's mixed with Undertones to describe with nothing but Protex. Otherwise, it's a pretty poppy type of punk and that's how the punk sounded in the early 1970's. Much influences from pub rock, sixties and all this mixed with attitude and I think the group succeeds 40 years later. There are ten nice songs for those who like groups like Eddie and the Hot Rods, Undertones and Buzzcocks, because I do not think you will be disappointed when you hear this album. I'll be anyway very happy and put it on again. 31/7-2017

PROTEX-CAN´T LEAVE THOSE STRANGE OBSESSIONS TO REST(CD-SINGEL)

Det här bandet fans ju mellan åren 77-81 och splittrades sedan men 2010 så släpptes deras album som aldrig kom ut på ett New York-bolag och det blev nytt intresse för gruppen. Så de återbildade bandet och här är tre låtar från fullängdaren plus en ny låt I can´t cope. I can´t cope är en riktigt bra punklåt av 77-snitt och den här gruppen har verkligen hittat ett tidstypiskt sound på den låten men det kanske inte är så konstigt eftersom de började att spela då..De tre andra låtarna är också väldigt bra exempel på hur bra punkmusik skall låta. Jag tycker nästan jag hör lite Wreckless Eric i Forever… 2/10-2014

********

PROTEX-CAN´T LEAVE THOSE STRANGE OBSESSIONS TO REST(CD-SINGEL)

This band was the between 77-81 years and then broke up in 2010 but then released their album that never came out of a New York company, and it was renewed interest in the group. So they re-formed the band and here are three songs from the full length album, plus a new song I can't cope. I can't cope is a really good punksong of 77-cut and this group has really found a time typical sound of the song but it might not be as strange as they began to play then..De three other songs are also very good examples of good punk music should sound. I almost think I hear a little Wreckless Eric in Forever ... 2/10 – 2014

PROTEX-LIVE(CD-SINGEL)

Fyra livelåtar med den gamla gruppen Protex. Jag tror att de kom från Irland från början och detta är verkligen punk när den är som bäst. På denna liveskiva visar de sin styrka liveoch helt klart kan gubbarna ännu..det måste sägas. Ni som aldrig hört Protex förut kan tänka er Buzzcocks, Undertones och den typen av punkrock. Ni vet punkrock hur den lät i början och Protex förvaltar verkligen det arvet med bravur. Synd att de inte fick mer utrymmer och berömmelse när det begav sig men det kan de kanske ta igen idag och i framtiden och det hoppas jag att de gör. 2/10-2014

********

PROTEX-LIVE(CD-SINGEL)

Four live tracks with the old group Protex. I think they came from Ireland, from the beginning, and this is really punk at it's best. On this live album, they show their strength live and clearly yet..that guys can be said. Those of you who never heard before Protex can imagine Buzzcocks, Undertones, and the kind of punk rock. You know how the punk rock sound in the beginning and it really manages Protex heritage with verve. Too bad they did not get more evacuate and fortune in the days, but it may perhaps take back today and in the future and I hope that they do. 2/10 – 2014