PRINS CARL/BAD GUMS-SPLIT(SINGEL-NOISE OF SWEDEN SE014)

Det stod att det skulle vara 45 rpm men det var det inte för det gick väldigt fort när man spelade skivan så och det blev lite väl mycket Kalle Anka på det viset. Jag lyssnar på prins Carl-låtarna först och första låten är en riktigt bra streetpunkliknande låt och detta med en text som berör. Andra låten Nothing to do har en melodislinga inledningsvis som jag bara älskar och den äger verkligen. Snabb punk med en riktigt bra sångare som passar ypperligt in den snabba musiken. Bad Gums inleder med en slags hyllningslåt till Ramones eller i varje fall till Joey och det har gjorts förr men här är det lite annorlunda eftersom det inte låter som en Ramones-låt och därför blir det faktiskt bättre än många andra hyllningar. Precis som Prins Carl så har deras andra låt jättemycket melodier och riktigt bra sång och jag tänker nästan ibland på en gammal grupp som Full Metal Jacketz. 3/8-2018

********

PRINS CARL/BAD GUMS-SPLIT(SINGEL-NOISE OF SWEDEN SE014)

It was said that it would be 45 rpm, but it was not because it was very fast when the record was played and it became a little bit much: Donald Duck. I listen to Prins Carl songs first and the first song is a really good streetpunk like song and this with a text that concerns. The second song Nothing to do has a melody in the beginning that I just love and it really own much else music. Quick punk with a really good singer that fits in the fast music. Bad Gums starts with a kind of tribute to Ramones or at least to Joey and it has been done before but here it's a little different because it does not sound like a Ramones song and therefore it's actually better than many other tributes. Just like Prins Carl, their second song has huge melodies and really good songs and I almost think of an old group like Full Metal Jacketz. 3/8-2018

PRINS CARL-BOW TO NONE(LP-NOISE OF SWEDEN SE 010)

Jag älskar en låt som den akustiska avslutningslåten Submit där det låter så mycket punk trots att det bara är en akustisk gitarr och sång men sången som finns där är riktigt rå och bra! Prins Carl är ett riktigt bra band och jag tänker varje gång att de ska spela trallpunk men det är en som en blandning mellan hardcore och streetpunk och de sjunger på engelskan så det mesta slår fel för mig men det som inte slår fel är att det är en jävligt bra skiva. Jag kan tänka mig att de lyssnat både på Cocksparrer och tuffare saker om man säger så men det som känns väldigt viktigt för gruppen är att det finns melodier som sitter och framförallt texter som betyder något. Kanske svårt att göra texter på nytt sätt men varför ändra ett vinnande koncept. Kolla in prins Carl…ni kommer inte att ångra er! 7/12-2016

********

PRINS CARL-BOW TO NONE(LP-NOISE OF SWEDEN SE 010)

I love a song that the acoustic closingsong Submit which sounds so much punk even though it is only an acoustic guitar and singing but the vocals there is really raw and good! Prins Carl is a really good band and I think every time they play melodic punk but it is like a mix between hardcore and street punk and they sing in English so the time goes wrong for me but that does not hit the wrong is that it is a damn good album. I can imagine that they listened to both Cocksparrer and tougher things if you say so, but it feels very important for the group is that there are melodies that sits above all texts that matters. Perhaps difficult to make texts in new ways, but why change a winning concept. Check out Prins Carl ... you will not regret it! 7/12-2016

PRINS CARL-NO MERCY(CD-BANDWORM BW 1145)

Här spelas det typisk skinheadpunk tycker jag utan att de ser ut som skinheads egentligen. Men det är nog sångarens röst som gör att jag får den känslan och hans röst ger i alla fall mig en skön känsla för jag gillar när sångare har en känsla i rösten och inte bara sjunger på. För det känns som om en sådan här sångare menar vad han sjunger. Jag gillar basgångarna i bakgrunden också som jag tycker spelas på ett eget sätt och jag tror att detta gör att de får ett ganska eget sound i ett sound som ändå är ganska vanligt….Blanda Major Accident och Perkele så tror jag att ni har en ganska bra beskrivning på hur Prins Carl låter och då förstår ni att det låter bra. 12/12-2012

********

PRINS CARL-NO MERCY(CD-BANDWORM BW 1145)

Here it´s played typically skinheadpunk without that they looks like skinheads. But it´s much the singers voice which makes me get that feeling and his voice gives me a good feeling because I like when singers have a feeling in their voice and not only sing on. Because it feels like if a singer like this means what he sings. I like the basstunes also and I think it´s been played in an known way and I think that it does it so they get an own sound in something which is really usual….Mix Major Accident and Perkele so do I think that you have a really good description on how Prins Carl sounds and then you understand that this is good. 12/12-2012

PRINS CARL-NEW ORDER(CD-NOISE OF SWEDEN SE003)

Jag har ju redan recenserat en del av låtarna på en promo-cd med mindre antal låtar men vi kör igen utan att titta på förra recensionen. Jag hade för mig att de spelade hardcore men där var jag fel ute utan här är det streetpunkliknande musik som gäller och Prins Carl har verkligen lyckats att fånga soundet som många brittiska grupper hade i början av 80-talet i en del av låtarna känns det som och det uppskattar jag för då levde verkligen punken upp igen efter en dvala. Jag får mycket energi av att lyssna på gruppen i alla fall och Prins Carl är verkligen en grupp för framtiden tycker jag och de hjälper till att göra punkens framtid i Sverige ljus också. 23/3-2011

********

PRINS CARL-NEW ORDER(CD-NOISE OF SWEDEN SE003)

I have already reviewed some of the songs on a promo-cd with not so many songs on but we do it again without looking on that review. I thought they were playing hardcore but there I was really wrong because here it is streetpunksimilar sound which is the thing for the group and Prins Carl have really managed to catch the sound as many brittish groups had in the beginning of the 80´s in some of the songs it feels like and that I really appreciate because then punk lived up after a short “break” I get a lot of energy to listen to the group anyway and Prins Carl is really a group for the future I think and they help out to do the future of punk bright in Sweden too. 23/3-2011

PRINS CARL-NEW ORDER(MINI CD-ANARKOPUNX)

Jag trodde att detta skulle vara någon slags galen kängpunk men Prins Carl överraskar mig med en mycket bra mini-CD med fem låtar och deras riktigt melodiösa punkrock med en mycket driven musik i bakgrund och det finns influenser från streetpunkband på samma gång som grupper som Bad Religion hörs i bakgrunden. En intressant skiva och jag tror säkert vi kommer att få höra mer av Prins Carl i framtiden.  13/1-2010

********

PRINS CARL-NEW ORDER(MINI CD-ANARKOPUNX)

I thought that this would be some sort of mad crustpunk but Prins Carl surprises me with a very good mini-CD with five songs and their really melodic punkrock is with a very driven music in the background really good and there is influences from streetpunkband in the same time as groups like Bad religion can be heard. An interesting record and I think surely that we will hear more about Prins Carl in the future.  13/1-2010