PRIMITAI-THE CALLING(CD-DISSONANCE RECORDS)

 

I releasebladet står det att de delat scen med grupper som Saxon, Warbringer, Edguy och Crash Diet får vi får väl se(eller rättare) sagt höra vad detta blir. Efter ett kort intro så sätter deras ganska tuffa musik igång. Det finns spår faktiskt både av Saxon och Crash Diet tycker jag. Sleazig NWOBHM kanske. Nej nu ska vi inte göra det så lätt för oss. Men Primitai gör det lite svårare för oss med sin typ av musik och det är faktiskt riktigt kul att lyssna till dem för de låter inte som alla andra. Låter lite invecklade i all sin enkelhet och det är mycket gitarrbaserat men inte så det stör och Primitai kanske kan bli något riktigt stort . Jag menar inte att de kommer att gå upp på hitlistor eller så för jag tror att vanliga människor tycker musiken är lite för invecklad men riktiga metallhuvud kommer att älska detta. 4/5-2018


******

PRIMITAI-THE CALLING(CD-DISSONANCE RECORDS)

The release sheet tells us that the shared scene with groups such as Saxon, Warbringer, Edguy and Crash Diet lets us see (or more correctly hear) what this will be like. After a short introduction, their pretty tough music sets up. There are traces actually of both Saxon and Crash Diet I think. Sleazy NWOBHM maybe. No, we will not make it so easy for us. But Primitai makes it a bit more difficult for us with their kind of music and it's really fun to listen to them because they do not sound like everyone else. Sounds a little complicated in all its simplicity and it's a lot of guitar based but not so it bothers and Primitai may be something really big. I do not mean they will go up on charts or so because I think ordinary people think the music is a bit too intricate but real metalheads will love this. 4/5-2018