POWERMAN 5000-NEW WAVE(CD-PAVEMENT MUSIC)

 

Att bara döpa en låt till Sid Vicious in a dress och David Fucking Bowie är ju vågat kanske. Deras musik får mig att tänka lite grand på gamla Sigue Sigue Sputnik eller något sådant fast på ett lite tuffare sätt. Men man hör att det är en massa olika influenser i bakgrunden och där finns allt från punk till rap och allt däremellan som synthmusik, lite metal och lite dansanta toner också så det är egentligen helt omöjligt att sätta in denna grupp i en genre om man säger så. Så varför inte låna denna grupp ett litet öra. Billy Idol är väl egentligen en annan artist som har lyckats föra ihop dessa delar på ett ganska bra sätt och Powerman 5000 låter väl inte så långt ifrån vad Billy gör så gillar ni honom så ge denna grupp en chans. 13/9-2017


*******

POWERMAN 5000-NEW WAVE(CD-PAVEMENT MUSIC)

Just to name a song to Sid Vicious in a dress and David Fucking Bowie might be daring. Their music makes me think of a little on old Sigue Sigue Sputnik or something like that in a slightly tougher way. But you can hear that there are a lot of different influences in the background and there's everything from punk to rap and everything in between like synth music, some metal and some dance-like tones so it's really impossible to put this group into a genre if you say so. So why not borrow this group a little ear. Billy Idol is actually another artist who has managed to assemble these parts in a pretty good way, and Powerman 5000 does not sound as far as Billy is doing so you like him so give this group a chance. 13/9-2017