PLUTONIUM 74-MATKALLA PERILLE(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD231)

Det här är lite udda och det brukar ju Plutonium 74 vara och det är ganska kul att lyssna till bara för det. Man kan säkert reta en del som undrar vad detta är.  Det skulle vara intressant att höra vad gruppen sjunger om och musikalsikt är det nästan helt omöjligt att säga vad det är för musik. Det är influenser från alla möjliga håll och man skulle kunna säga att det låter tidig progressiv musik som den gjorde i Sverige tidigt 70-tal men på finska såklart. Egentligen passar låtarna in lite här och var egentligen och skulle man spela in ett gammalt blandband skulle det vara kul att lägga in en av deras låtar på en sådant band. Ibland tänker jag på gamla 60-talsdeckare och det snurrar många olika tankar när man lyssnar på den här skivan. Kolla in själva så fattar ni nog vad jag pratar om. 24/7-2020

******

PLUTONIUM 74-MATKALLA PERILLE(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD231)

This is a bit odd and it's usually Plutonium 74 and it's quite fun to listen to just for that. You can probably tease some who wonder what this is. It would be interesting to hear what the group is singing about and musically it is almost impossible to say what kind of music it is. There are influences from all possible directions and you could say that it sounds early progressive music as it did in Sweden in the early 70s but in Finnish of course. Actually, the songs fit in a bit here and there and if you were to record an old mixed tapeand it would be fun to put one of their songs on such a tape. Sometimes I think of old 60's detective stories and many different thoughts spin around when you listen to this record. Check it out for yourself and you will probably understand what I'm talking about. 24/7-2020

PLUTONIUM 74-PASILASTA KALLIOON(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD130)

Udda, finskt, fräckt, annorlunda är några av orden som dyker upp i mitt huvud när jag lyssnar till Plutonium 74. Svårt att beskriva musiken på något sätt egentligen utan att det är ganska naket och eget och det kanske inte är en skiva som kommer att rulla i min CD-spelare varje dag precis för jag vet inte riktigt vad jag skall ha den till. Skulle kanske velat haft lite mer tempo i låtarna och jag undrar vad de sjunger om och om jag uppskattat detta mer om de sjungit på mitt modersmål? 11/11-2011

*****

PLUTONIUM 74-PASILASTA KALLIOON(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD130)

Odd, Finnish , fresh, different is some of the words which is coming up into my head when I listens to Plutonium 74. It´s hard to describe the music in any way and it´s rally nude and own and it´s maybe not a record which will go on in my CD-player every day precisely and I don´t really know what to have the record to. I would have some more tempo in the songs and I wonder what they´re singing about and if I have appreciated this more if this have been sung in my own language. 11/2-2011

PLUTONIUM 74-PEITTOALUEEN ULKOPUOLELLA(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 97)

8 stycken är de i detta finska band och det finns instrument som mandolin, trumpet osv och jag hoppas på ska eller folkmusik av något slag men har ingen aning innan om vad detta kan bli och det var väl egentligen inget av detta. Jag tycker att det låter som musik som skulle kunna vara med i en modern cowboyfilm eller varför inte en Tarrantino-film men de sjunger ju på finska så det kanske blir lite udda. I små doser är det i alla fall ganska fräckt …det måste jag säga. 28/6-2011

*******

PLUTONIUM 74-PEITTOALUEEN ULKOPUOLELLA(CD-STUPIDO RECORDSTWINCD 97)

8 are the people in this finnish band and there´s instruments like mandolin, trumpet etc and I hope that this would be ska or folkmusic of some kind because I haven´t a clue which type of music this would be and it isn´t anything of these two. I think it sounds like it could be in a modern cowboy-movie or maybe in a Tarrantino-movie but they sings in finnish so it maybe be a little bit odd. In small dozes so is this anyway really cool…I must say. 28/6-2011