PLANET TRASH-2020(LP)

 

Kul med en ny skiva med Planet Trash och detta bara med svensksjungna låtar. Jag blir väldigt positivt överraskad när jag sätter på skivan och den snabba låten Vill inte vara här drar över mig. På den vägen är det, snabbspelad punk i samma anda som många andra svenska band och man kan ju tänka på band som heter si och så. Men Planet Trash är Planet Trash och lyssnar man bara på namnet då kanske man tror att de spelar metal men här snackar vi om snabb punkrock och det är musik som jag känner mig stark av. Ni som brukar läsa på den här sidan vet att jag tränar till vinylskivor och här blir man svettig och träningen går som en dans. 16 låtar på 36 minuter ungefär och jag vill bara höra mer och mer.Här får vi alla ingredienser som är viktiga i punkmusik, bra låtar, bra melodier, bra texter som betyder något och vad kan mer begära? Inte mycket egentligen utan att de måste nog göra en ny skiva snart igen för jag tror att jag kommer att spela sönder denna. Duetten på Suicidsvall är riktigt bra… Har redan lyssnat fem-sex gånger sedan jag fick den. Så mitt råd till er som gillar punk på svenska är att beställa skivan och ta kontakt med dem via Facebook. 12/4-2021


********

PLANET TRASH-2020(LP)

Fun with a new album with Planet Trash and this only with Swedish songs. I am very pleasantly surprised when I put on the record and the fast song Vill inte vara här comes over me. That's the way it is, fast-playing punk in the same spirit as many other Swedish bands and you can think of bands called bot this and that. But Planet Trash is Planet Trash and you only listen to the name then maybe you think they play metal but here we are talking about fast punk rock and it is music that I feel strong about. You who usually read on this page know that I train for vinyl records and here you get sweaty and the training goes like a dance. 16 songs in 36 minutes or so and I just want to hear more and more. Here we get all the ingredients that are important in punk music, good songs, good melodies, good lyrics that mean something and what more can you ask for? Not much really but they will probably have to make a new record again soon because I think I will play this one. The duet on Suicidsvall is really good… Have already listened five-six times since I got it. So my advice to you who like punk in Swedish is to order the album and get in touch with them via Facebook. 12/4-2021

PLANET TRASH-HIT BY THE TRUTH(CD) 

Ännu en skiva med Planet Trash fick jag och den var lika bra den. Det är en stor skam att gruppen inte har fått skivkontrakt. Något bolag i världen måste väl vara intresserad av den punkrock som Planet Trash producerar för det är inga dåliga saker. Det kanske bara en gammal gubbe som jag som gillar detta men det finns influenser på denna skiva som skulle tilltala många olika ålderskategorier. Här finns 77-punk i många av låtarna men även andra punkstilar har gett sin stil till detta. Kolla in dessa bägge skivor för de är ett måste i varje mans eller kvinnas punksamling 8/7-01

********
PLANET TRASH-HIT BY THE TRUTH(CD) 

Another record with Planet Trash which I got in the same time as 6 years and it´s really good that to. Any label in the world must be interested by the punkrock which Planet Trash produces because it´s not bad things. It´s maybe an old man as me which like this but it´s so many influences on the record without the 77-punk influences so every punker must liek something on this records. Please check this records out because they´re really good and it´s a must in every man or woman punkcollection(EIGHT) 8/7-01
PLANET TRASH-6 YEARS OF TRASH(THE BEST OF VOL 1)

Att lyssna på denna skiva är ungefär som att lyssna på en samlingsskiva med en massa punkgrupper. Men det är roligt att höra att det mesta på skivan håller ganska hög klass. Så därför är det ganska svårt att förstå att gruppen inte fått skivkontrakt med något bolag. Natural Born stupid låter som Charta 77 under sin engelsksjungande tid och här blandas frejdigt mellan svenska och engelska texter, egna och ocevrs. Misfits , Turbonegro och Dead Kennedys är grupperna som får bidraga med var sin låt på denna skiva. 30 låtar som jag verkligen gillar de flesta. I Ljusnanlåten får vi lite Diapsalmatakter och det är ju alltid trevligt att höra lite svensk traditionell folkpunk. Köp detta annars blir jag förbannad(SJU) 28/6-01

*******
PLANET TRASH-6 YEARS OF TRASH(THE BEST OF VOL 1)

To listen to this record is almost like listening to a compilationrecord with many punkgroups. But it´s fun to hear because the most stuff have very high class. So therefore it´s very difficult to understand why yhe group haven´t got any contract yet. Natural Born Stupid sounds like Charta 77 under their englishsinging time and here´s is mixed many different styles, swedish and english lyrics, and own songs and covers. Covers by  Misfits , Turbonegro and Dead Kennedys . 30 songs which I really like the most. In Ljusnanlåten we get some Diapsalmastyle and it´s always nice to hear some traditional folkpunk. Please buy this otherwise I got really pissed(SEVEN)28/6-01