PHANTOM DER OPFER-GHETTO METAL(CD)

 

Fick denna skiva riktigt snabbt från gruppen efter att jag hade haft kontakt med dem. Därför måste jag ju recensera lika snabbt. Det är kallad Ghetto Metal men det är väl en blandning av hardcore och death metal skulle jag vilja säga. Sångaren är ganska guttural. De har låttitlar både på engelska och tyska och det är riktigt bra. Inte att de har låttitlar på båda språken utan den tunga musiken som verkligen rullar sakta fram och sakta men säkert plattar till lyssnaren. Men man reser sig igen och känner sig riktigt stark efter att ha lyssnat på gruppens skiva några gånger för det får jag göra….sätta på den igen och känna mig riktigt slagen och om ni missar den här gruppen får ni skylla er själva för den här tyngden och e här trummorna vill ni inte missa. 9/2-2018


********

PHANTOM DER OPFER-GHETTO METAL(CD)

Got this disc really fast from the group after I had contact with them. Therefore, I have to review as quickly as they sent. It's called Ghetto Metal but it's a mix of hardcore and death metal I would like to say. The singer is quite guttural. They have song titles both in English and German and that is really good. Not that they have song titles in both languages ​​without the heavy music that really rolls slowly and slowly but surely flips to the listener. But you get up and feel really strong after listening to the group's record a few times, because I can will do it. Put it on again and feel really hit and if you miss this group you can blame yourself because the heaviness and these drums do not you want to miss. 9/2-2018