PETTERSSON, PIERRE-MÅSTE MAN VARA SÅ JÄVLA LYCKLIG HELA TIDEN(CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS047)

 

Soloskiva från Lastkaj 14-medlem måste vara bra. En akustisk skiva med Pierre där Lastkajs låtar akustiskt blandas med egna låtar och jag älskar ju Pierres röst så det blir svårt att inte gilla detta. Låter kanske som demolåtar till elektriska låtar men jag gillar akustisk punk riktigt mycket och du som gillar Lastkaj 14 behöver jag ju självklart inte övertga men jag tror säkert att ni som gillar punk överhuvudtaget kommer att gilla detta också. Så varför inte vidga era vyer med lite akustisk punk och jag älskar texterna som kanske inte alltid är så uppåt men det är inte en så uppåt värld vi lever i. I en låt som Spelevinken tycker jag faktist att Pierres röst drar åt samma håll som Per Granbergs röst och det är ju inte så konstigt eftersom båda banden är giganter i Punksverige. Vilsen själ är nog min favoritlåt på skivan och texter berör mig verkligen. Vill ni ha en lugnare punkstund finns inte mycket att tveka över. 20/11-2020


********

PETTERSSON, PIERRE-MÅSTE MAN VARA SÅ JÄVLA LYCKLIG HELA TIDEN(CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS047)

Solo record from Lastkaj 14 member must be good. An acoustic record with Pierre where Lastkaj's songs are acoustically mixed with his own songs and I love Pierre's voice so it's hard not to like this. Sounds maybe like demo songs to electric songs but I like acoustic punk really much and you who like Lastkaj 14 I obviously do not need to convince but I certainly think that you who like punk will like this at all as well. So why not broaden your views with a bit of acoustic punk and I love the lyrics which may not always be so happy but it is not such an happy world we live in. In a song like Spelevinken I actually think that Pierre's voice is in the same direction as Per Granberg's voice and it's not so strange because both bands are giants in Punksweden. Vilsen Själ is probably my favorite song on the record and lyrics really touch me. If you want a calmer punk moment, there is not much to hesitate about. 20/11-2020