PETER HOOK & THE LIGHT-UNKNOWN PLEASURES-LIVE IN LEEDS(CD-WESTWORLD)

 

Pete Hook från Joy Division/New Order har en grupp som denna ihop med sin son bland andra. Det spelas en hel del riktigt bra versioner av gamla Joy Division-låtar och vad sägs om denna långa liveinspelning med låtar som She´s Lost Control, Love will tear us apart och Heart and soul och jag skulle bli väldigt överraskad om någon av er som gillar gamla Joy Division inte skulle gilla det här egentligen och det är gjort med kärlek både till den speciella musikstil och till hans gamla band och det som jag gillar mest är att det låter riktigt tidstypiskt trots att denna är inspelad 2012 och man skulle kunna tro att skivan var inspelad 1981 om man säger och det säger jag som en komplimang. Ni förstår väl att det är hela Unknown Pleasures plus en massa bonuslåtar som framförs live.10/3-2017


*******

PETER HOOK & THE LIGHT-UNKNOWN PLEASURES-LIVE IN LEEDS(CD-WESTWORLD)

Pete Hook of Joy Division / New Order have a group like this together with his son, among others. It been played a lot of really good versions of old Joy Division songs, and how about this long live recording with songs like She's Lost Control, Love Will Tear Us Apart and Heart and soul and I would be very surprised if any of you who like old Joy Division would not like it here really and it's done with love both to the particular style of music, and to his old band and the one I like most is that it sounds very typical of the time when that was recorded in 2012 and one would think that the disc was recorded in 1981, if you say, and I say that as a compliment. You understand well that it is full Unknown Pleasures plus a bunch of bonus tracks which is rendered live.10/3-2017

PETER HOOK & THE LIGHT-CLOSER – LIVE IN MANCHESTER(CD-WESTWORLD)

 

På denna inspelning från 2011 så kör Peter och hans vänner Closer plus en massa bonuslåtar på sin hemmaplan i Manchester. Denna skiljer sig väl egentligen inte så mycket från den ovanstående. Ljudet är bra och lite smutsigt och stökigt och det är precis så jag vill ha Joy Divisions låtar spelade.  Det är svårt att sitta still till deras musik och varför ska jag göra det egentligen. Var ju på jobbet när jag lyssnade på skivan så där kanske det är mer läge för att inte hoppa omkring. Men jag blir lycklig av deras lite deppiga musik och det känns nostalgiskt javisst men ändå är det låtar som håller än idag och då känns det riktigt bra att lyssna till den här skivan. Isolation, Heart and Soul, Transmission är några av låtarna som avhandlas. 10/3-2017


*******

PETER HOOK & THE LIGHT-CLOSER – LIVE IN MANCHESTER(CD-WESTWORLD)

On this recording from 2011, plays Peter and his friends Closer plus a bunch of bonus tracks in his hometown in Manchester. This differs well actually not so much from the one above. The sound is good and a bit dirty and messy, and that's exactly how I like Joy Division songs being played. It's hard to sit still to their music and why should I do it really. Of course I was at work when I listened to the disc, where perhaps there is more mode to not jump around. But I will be happy in their little bit depressive music and it feels nostalgic yes but it is songs that still holds true today and it feels really good to listen to this album. Isolation, Heart and Soul, Transmission is some of the songs which is performed. 10/3-2017

PETER HOOK & THE LIGHT-MOVEMENT-LIVE IN DUBLIN(CD-WESTWORLD)

 

Pete Hook fortsatte med sina äventyr och den här skivan spelades in 2013 och här framförs New Orders Movement med extralåtar och några Joy Division-låtar också. De går ut hårt på den här skivan med sin tuffa stil som de faktiskt har i början av skivan. Blir nästan lite gothrock ibland och det är ju något jag gillar. Mycket låtar som vanligt och jag tycker ju att Joy Division var mycket bättre än New Order men de har sina höjdpunkter och framförallt på de tidiga plattorna och det visar gruppen här att det finns stor potential i de tidiga New Order skivorna. Punkigt på ett mycket positivt sätt tycker jag att det är i början av skivan….Så jag känner efter att ha lyssnat på denna att jag nog måste lyssna mer på New Orders tidiga skivor. 10/3-2017

 


*******

PETER HOOK & THE LIGHT-MOVEMENT-LIVE IN DUBLIN(CD-WESTWORLD)

Pete Hook continued his adventures, and this album was recorded in 2013 and here they performed New Orders Movement with extra songs and some Joy Division songs too. They go out hard on this record with their tough style that they actually have the beginning of the disc. Becomes almost a little goth rock sometimes and that's something I like. Many songs as usual and I'd think Joy Division was much better than New Order, but they have their highlights and especially on the early records and it shows the group here that there is great potential in the early New Order discs. Punky in a very positive way, I think it is the beginning of the disc ... .So I feel after listening to this that I probably need to listen more to the New Order's early records. 10/3-2017

PETER HOOK & THE LIGHT-MOVEMENT-POWER CORRUPTION AND LIES-LIVE IN DUBLIN(CD-WESTWORLD)

 

Denna skiva är också inspelad 2013 I Dublin och har samma koncept fast en annan skiva och även här får vi lite mer låtar live och självklart Joy Divisions superba Love will tear us apart och en hit som Blue Monday Lite mer rytmiska tongångar här och basen som inleder Everything´s gone green är inte helt fel. Den lyfter fram musiken på ett behagligt sätt och gör det hela dansant och rått på samma gång. Så det är en musikalisk upplevelse att lyssna till detta och jag tycker nog nästan att New Orders musik blir lite bättre på det här viset. Live, naket och lite råare på något sätt. Så det är nog såhär man ska spela deras låtar…helt klart! We all stand känns nästan som en låt som skulle kunna ha framförts av Bauhaus eller något sådant! Skitbra! 10/3-2017


*******

PETER HOOK & THE LIGHT-MOVEMENT-POWER CORRUPTION AND LIES-LIVE IN DUBLIN(CD-WESTWORLD)

This disc is also recorded in 2013 in Dublin and has the same concept, though a different disc, and here we get some more songs live and obviously Joy Division superb Love Will Tear Us Apart and the hit Blue Monday. A little more rhythmic noises here and the bass that initiates Everything's gone green is not entirely wrong. It highlights the music in a pleasant way and makes it danceable and raw at the same time. So it's a musical experience of listening to this and I think probably almost that New Orders music gets a little better in this way. Live, naked and rough around the edges in some way. So it's probably so you should play their songs ... clearly! We all stand almost feels like a song that could have been made by Bauhaus or something! Damn good! 10/3-201