PAST THE FALL-FROM INSANITY´S RUIN(CD-PAST THE FALL)

 

Det här är tufft, det kan ingen argumentera emot precis. Det är ingen vanlig thrash tycker jag utan här finns det en del hardcoreinfluenser som jag uppskattar helt klart. Sångaren skriker ut sin ångest och de andra musikerna spelar ut sin i musiken. Jag gillar det desperata uttrycker både som sång och musik ger oss och Past The Fall är en grupp som faktiskt ger mig framtidshopp även om en del kanske skulle kalla det domedagsmusik. I Poison Mirror lugnar man ner musiken i slutet och det känns ganska skönt, detsamma gäller ju i introt på Seldom Reason och det känns som ett litet aningshål i den annars ganska tuffa musiken. Men självklart är det det hårda som jag gillar mest och vill höra mer av. Gott att bli överkörd ibland. 23/10-2019


*******

PAST THE FALL-FROM INSANITY´S RUIN(CD-PAST THE FALL)

This is tough, no one can argue against it exactly. It is no ordinary thrash, I think, but here are some hardcore influences that I definitely appreciate. The singer screams out his anxiety and the other musicians play out their in their music. I like the desperate expressions that both song and music give us and Past The Fall is a group that actually gives me hope for the future, although some might call it doomsday music. Poison Mirror calms down the music at the end and it feels pretty nice, the same goes for the intro at Seldom Reason and it feels like a little hole to breath in the otherwise pretty tough music. But of course it is the hard one that I like the most and want to hear more of.  Good to be overrun sometimes. 23/10-2019