PASTORATET/N:A HOSPITALET-BARA SKITEN AVTAR(LP/CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS048)

Pastoratet delar här en skiva med N:a Hospitalet och Pastoratet inleder och deras punkrock är verkligen energisk och jag gillar den riktigt mycket. Trots att de har ett ganska tuft sound så hörs sången väldigt bra och det gillar jag. I Egoist har de nästan fått till Misfits-körer och det är en skön låt och Pastoratets fem låtar håller väldigt hög klass i det hårdare av punktrall.  Har ni aldrig hört dem så kan jag saga att ni som gillar Asta, lastkaj etc kommer att älska även Pastoratet och de star verkligen på egna ben så egentligen behövs inga jämförelser men det kan ibland vara bra för de som aldrig hört bandet innan. N:a Hospitalet innehar andra sidan på Bara skiten avtar och inledningslåten För några få dollar mer får mig nästan att tänka på Dead Scouts(om någon minns dem?) fast med tjej på sång…fräck! De fortsätter på ungefär samma sätt och det är sången som hörs mest och musiken får spela i bakgrunden och det är lite cowboystuk på musiken och jag gillar stilen. Eller tidig streetpunk på något sätt…eget är det I alla fall.  Låter lite som många punkband gjorde tidigt 80-tal och då var ju punken riktigt farlig och jag var ung😉 så det uppskattar jag så klart. Riktigt bra splitskiva från Second Class Kids men jag trodde inget annat. 4/2-2021

********

PASTORATET/N:A HOSPITALET-BARA SKITEN AVTAR(LP/CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS048)

Pastoratet shares an album here with N: a Hospitalet and Pastoratet begins and their punk rock is really energetic and I really like it. Even though they have a pretty tough sound, the song sounds very good and I like that. In Egoist, they have almost gotten to Misfits choirs and it is a nice song and the Pastoratets five songs are very high class in the harder style of punk. If you have never heard them, I can say that you who like Asta, Lastkaj etc will also love the Pastoratet and they really stand on their own two feet so no comparisons are really needed but it can sometimes be good for those who have never heard the band before. N: a Hospitalet holds the other side of Bara skiten avtar and the introductory song För några få dollar mer me almost think of Dead Scouts (if anyone remembers them?) but with girl on song… cool! They continue in much the same way and it is the song that is heard the most and the music gets to play in the background and there is a bit of a cowboy style in their music and I like the style. Or early streetpunk in some way… it's very own anyway. Sounds a bit like many punk bands did in the early 80's and then punk was really dangerous and I was young😉 so I appreciate that of course. Really good split album from Second Class Kids but I thought nothing else. 4/2-2021

PASTORATET-MVH GRANNEN(MINI-CD SECOND CLASS KIDS SCKIDS 037)

På den här skivan får vi med förra singeln Thlm Ep och det är ju aldrig fel så har jag den på CD också. Så nu blir det fyra nya och fyra ”gamla” låtar och allt som allt 8 låtar på denna nya skiva. Detta är en grupp som jag tycker blir bättre och bättre för varje släpp de gör och det är ju ganska ovanligt för många grupper gör sina bästa alster i början. De fyra nya låtarna är låtar man vill sjunga med i och texterna berör och det känns ändå som om man kan de ganska snabbt även om man inte hört dem tidigare. Snabbspelad punk är vad som bjuds och det finns influenser både från trall och skatepunk tycker jag men allt med svenska texter och det är sådant jag gillar. Ni förstår alltså att det är ganska melodiös musik för de musikstilar jag presenterade ör ju melodiska om något. Second Class Kids lyckas verkligen att fånga upp många av Sveriges bästa grupper just nu för det är något som Pastoratet är! 8/1-2019

********

PASTORATET-MVH GRANNEN(MINI-CD SECOND CLASS KIDS SCKIDS 037)

On this record we get with the previous single Thlm Ep and it is never wrong so I have it on CD as well. So now there are four new and four "old" songs and all in all 8 songs on this new album. This is a group that I think will be better and better for every release they make and it is quite unusual for many groups to make their best work in the beginning. The four new songs are songs you want to sing along with and the lyrics touch me and it still feels as if you can sing along with them pretty quickly even if you haven't heard them before. Fast punk is what is offered and there are influences both from trall and skatepunk I think but everything with Swedish lyrics and that's what I like. So you understand that it is quite melodious music because the music styles I presented is melodic styles. Second Class Kids really succeeds in capturing many of Sweden's best groups right now because it is something that the Pastoratet is! 8/1-2019

PASTORATET-TKLM(DIGITAL EP-CRAMADA)

Med medlemmar från bland andra Snutjävel och Vänsternäven så ger oss Pastoratet denna digitala singel(vilket jävla påhitt….jag vill ha fysiskt ). Efter en lugn akustisk inledning så glider Pastoratet in på tuffare saker. Jag skulle nog vilja säga att detta är den ultimata blandningen av trallpunk och hardcore och då skulle det nog bli så här. Det jag gillar mycket är att sången hörs väldigt bra även om det får musiken att spela andrafiol om man säger så. Jag gillar att man hör deras dialekt i sången också, det känns ganska charmigt på något sätt. Bara fyra låtar tyvärr men det gör att jag sätter på den om och om igen och om igen för den växer för varje gång jag lyssnar på den. Mitt så kallade liv är en riktigt bra låt som både gör mig glad och ledsen men meliderna i den sitter som en smäck! 27/4-2018

********

PASTORATET-TKLM(DIGITAL EP-CRAMADA)

With members from among other bands Snutjävel and Vänsternäven, Pastoratet gives us this digital single (which damn my heart .... I want physical). After a calm acoustic introduction, Pastoratet slides into tougher things. I would probably like to say that this is the ultimate mix of trall punk and hardcore and it would probably be like this. What I like a lot is that the song sounds very good, even if it makes music play the second part if you say so. I like to hear their dialect in their songs too, it feels quite charming in some way. Only four songs unfortunately, but it makes me play it over and over and over again because it grows every time I listen to it. Mitt så kallade liv is a really good song that both makes me happy and sad but the melodies are so good! 27/4-2018

PASTORATET-SEXPACK(MINICD IDIOT RECORDS)

Som jag fattade det så har dessa funnits tillgängliga tidigare men då bara digitalt men nu finns de alltså på CD också. Som ett tidigt Asta Kask eller något så sköljer Pastoratets musik över oss som en välljudande matta för det är verkligen den här typen av melodisk svensk punk som jag gillar. De har verkligen inte glömt snabbheten i musiken men på samma gång har de fått till melodierna på ett ypperligt sätt och helt klart är Pastoratet en grupp värda att kolla in för jag tycker nog att de har kapacitet att tävla med de största banden i genren trallpunk….Saknar ni Diapsalma ….varför inte kolla in denna gruppen.  12/8-2013

*******

PASTORATET-SEXPACK(MINICD IDIOT RECORDS)

As I understood it, these have been available previously but only digitally, but now the we can get it on the CD as well. As an early Asta Kask or something as Pastoratets music washes over us like a sonorous rug because it is really this kind of melodic Swedish punk I like. They certainly have not forgotten the speed of the music but at the same time they have got to the songs in a great way and is clearly That Pastoratet is a group worth checking out, because I think that they have the capacity to compete with the biggest bands in the genre of melodic punk ... . Missing you Diapsalma .... why not check out this group. 12/8-2013