PARIS CLICK-ASSASSINE LOGIQUE(CD-M & O MUSIC)

 

Jag har fått för mig att detta ska vara rätt konstig eller rättare sagt udda musik. Visst är det udda men kanske inte riktigt så som jag trodde…eller kanske det är så…Sångerskan pratsjunger ibland på sin franska och musiken bakom är en massa olika stilar så jag vet absolut inte vad jag skalla deras musik. Ibland operasjunger hon och då låter det faktiskt ganska räckt men musiken är många gånger lite för udda eller rättare sagt det är nästan för mycket svängningar i musiken för att jag sak uppskatta det till fullo. Ibland blir det manlig sång och den blir inte fullt lika hysterisk men jag har ändå svårt för gruppen eller egentligen har jag nog svårt att se vem som kommer att gilla det. Man får vara öppen för nya saker och det tycker jag att jag är och nu kom jag på i låten Trash me vad jag tänker på ibland…Nina Hagen och då blir det så mycket bättre. Så jag tycker är en fräsch nykomling som ni borde kolla in om ni inte vill ha det vanliga och ordinära! Till och med en tanke på System of a Down ibland när det  är manlig sång… 18/10-2017


******

PARIS CLICK-ASSASSINE LOGIQUE(CD-M & O MUSIC)

I have read that this should be the strange weird or rather odd music. Sure it's odd but maybe not really as I thought ... or maybe it's so ... The singer sometimes speaks in French and the music behind is a lot of different styles so I definitely do not know what to call their music. Sometimes she sings opera and sometimes makes it too much enough, but the music is often a bit too odd or, rather, it's almost too much fluctuation in music because I appreciate it to the fullest. Sometimes it becomes a male song and it does not get quite as hysterical, but I'm still have difficulties for the group, or I'm really hard to see who will like it. You have to be open to new things and I think I'm and now I went to Trash me what I'm thinking of something ... Nina Hagen and then it will be so much better. So I think is a fresh newcomer that you should check if you do not want the usual and ordinary! Even a thought of System of a Down sometimes touched me when the male song came ... 18/10-2017