PÄÄ KII-JOS HUONOO ONNEE EI OIS MUL EI OIS ONNEE OLLENKAAN(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD200)

Finsk punk har ju manga gånger varit synonym med hardcore men det finns en del melodiösa punkband som sjunger på finska från Finland också. Pää Kii är ett av de och det finns riktigt mycket melodier och man sjunger med som bara den fast man inte fattar någonting. Korta låtar och tyvärr är det bara 11 låtar på skivan och i en låt som Koira Lähtee Piikille blandar de nästan in lite Cramps och garageliknande musik i sin punk. Jag tycker Pää Kii är en riktigt fräck grupp och varje gång jag hör en grupp sjunga på sitt eget språk så blir jag glad. Inte för att jag fattar något men har de texter som berör någon så berör de helt klart folk som bor i det landet bandet kommer ifrån. Så jag tycker att varje band som sjunger på sitt hemspråk ska ha cred. Stupido Records tvåhundrade släpp var ett gott val att ha som jubileumsskiva. 16/11-2018

********

PÄÄ KII-JOS HUONOO ONNEE EI OIS MUL EI OIS ONNEE OLLENKAAN(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD200)

Finnish punk has often been synonymous with hardcore but there are some melodious punk bands that sing in Finnish from Finland as well. Pää Kii is one of them and there are much melodies and you sin alongg even ifyou do not understand anything. Short songs and unfortunately there are only 11 songs on the record and in a song like Koira Lähtee Piikille they almost blend in some Cramps and garage-like music in their punk. I think Pää Kii is a really cool group and every time I hear a group sing in their own language I'm happy. Not because I don´t understand anything but they have texts that concern someone, they definitely concern people who live in the country where the band comes from. So I think every band that sings on its homelanguage should have cred. Stupido Records two hundred release were a good choice to have as an anniversary album. 16/11-2018

PÄÄ KII-PÄÄ KII(CD-STUPIDO TWINCD 138)

Finskjungande band som jag verkligen inte har en aning om vad det kan vara för typ av musik men jag hoppas på något riktigt punkigt….Jag blir riktigt glad för det är precis den musiken som jag ville ha som jag får. Lite punkig Ramones-musik med finska texter och det är ju aldrig fel. Tänker lite på en grupp som Klamydia eller något sådant och det är lättsjunget och kul att sjunga med trots att man absolut inte fattar någonting vad de sjunger om. I alla fall en hel del poppiga punklåtar och jag hoppas och tror att de är ganska stora i Finland för det är de verkligen värda. En skiva som jag lyssnar på om och om igen….19/12-2012

********

PÄÄ KII-PÄÄ KII(CD-STUPIDO TWINCD 138)

Finnishsinging band which I really don´t have a clue which type of music they will play but I hope it´s some punky stuff…I become really happy because it´s precisely the music I want to have as I get. Some punky styled Ramones-music with finnish lyrics and that´s never wrong. Think of a group like Klamydia or something like that and it´s easy to sing along and it´s fun to sing along even if I don´t understand anything what they´re singing about. Anyway it´s some poppy punksongs and I hope and believe that they´re really big in Finland because they´re really worth that. A record which I listens to on and on….19/12-2012