OVERDRIVE SOLUTION-KILLED BY A ROCKT LAUNCHER(LP)

 

Jag fick denna skiva från Johan som numera spelar i Left Hand Black och den kom ut 2016. Diesel, rock n roll, punk, Motörhead etc. Det är saker som dyker upp i mitt huvud när denna snabba musik strömmar ut ur högtalarna. Det är så underbar att höra grupper av denna kaliber som har förmågan att blanda musik på detta formidabla sätt. Overdive Solution är en sådan grupp som blandar metal med mestadels punk i sina 14 låtar på ett ypperligt sätt. Jag skulle nog säga att det är ett under att denna grupp inte har blivit mer känd. Lägg till detta små fina Misfitskörer och skivan känns fulländad för oss som gillar ösig rock n roll i punkens förtecken. Jag skulle nog kunna gå så långt och säga att detta är en av de bästa rock n roll plattor som gjorts i Sverige men ska kanske inte överdriva men jag gillar skivan överjävligt mycket i alla fall och tycker absolut om du får chansen att få tag i skivan att du ska köpa den! Leta med en gång! 20/8-2020


********

OVERDRIVE SOLUTION-KILLED BY A ROCKT LAUNCHER(LP)

I got this record from Johan who now plays in Left Hand Black and it came out in 2016. Diesel, rock n roll, punk, Motörhead etc. It is things that pops up in my head when this fast music flows out of the speakers. It's so wonderful to hear groups of this caliber that have the ability to mix music in this formidable way. Overdive Solution is one such group that mixes metal with mostly punk in their 14 songs in an excellent way. I would probably say that it is a miracle that this group has not become better known. Add to this small nice Misfit choirs and the album feels perfect for us who like fast rock n roll in the sign of punk. I could probably go so far as to say that this is one of the best rock n roll records made in Sweden but should perhaps not be exaggerated but I like the record extremely much in any case and absolutely like if you get the chance to get the record that you should buy it! Look right away after it! 20/8-2020