OUTFIT-OUTFIT(CD-PAVEMENT MUSIC)

 

Outfit spelar en typ av musik som får mig att tänka på många på något sätt. Lenny Kravitz, Danko Jones, rock n roll, metal ja man kan nämna många saker. Musikaliskt är det ganska distat och med en ganska framträdande gitarr som är väldigt välspelad och den ger mycket melodi till låtarna. Det är mycket attityd i musiken och jag tror att en riktig rocker kommer att älska detta för det finns så många ingredienser för att det skulle vara så så jag tror att det är omöjligt för en sådan person att inte göra det….Ett härligt inferno av distad musik med snygg sång är vad Outfit ger oss och det är en bit från den punkgrupp med samma namn som jag hade innan. 5/1-2018


*******

OUTFIT-OUTFIT(CD-PAVEMENT MUSIC)

Outfit plays a kind of music that makes me think of many in any way. Lenny Kravitz, Danko Jones, rock n roll, metal, yes you can name many things. Musically, it is quite distorted and with a rather prominent guitar that is very well-played and it gives a lot of melody to the songs. There is a lot of attitude in the music and I think a real rocker will love this because there are so many ingredients for it to be so so I think it's impossible for such a person not to do like this. A wonderful inference of distorted music with nice song is what Outfit gives us and it's a bit from the punk group with the same name as I had before. 5/1-2018