OUTCASTS-FRUSTRATION-THE BEST OF 1977-1985(CD-PUNKERAMA 021)

Outcasts var och kommer förhoppningsvis att bli igen ett riktigt bra singelband eller vad sägs om Self Conscious over You, Love is for sops och You´re a disease. Alla de här låtarna är klassiska punklåtar som har etsat sig fast i min hjärna i alla fall. Denna samling samlar alla dessa låtar och lägg till detta låtar som Just another teeneage rebel, Winter, Gangland warfare och Seven deadly sins så blir detta en fantastisk skiva detta med och här finns inga döda punkter eller dåliga låtar för Outcasts var en grupp som lyckades med konststycket att få till bra och hittiga låtar även om de spelade i punksvängen och fortfarande gör. Även covers fick de till så att de lät som egna låtar och bara det är ett konststycke. Ska ni bara ha en skiva med gruppen så är detta den ni skall försöka få tag på…30/10-2014

*********

OUTCASTS-FRUSTRATION-THE BEST OF 1977-1985(CD-PUNKERAMA 021)

Outcasts was and hopefully will be again a really good single band or how about Self Conscious Over You, Love is for sops and You're a disease. All these songs are classic punk songs that have been etched in my brain anyway. This collection brings together all of these songs and add the songs Just another teeneage rebel, Winter, Gangland warfare and Seven deadly sins so this will be a great record this with, and there are no dead spots or bad songs for Outcasts was a group that succeeded trick to get to the good and became hit songs even though they played the punk and still do. Also covers they got into so that they sounded like their own songs and that alone is a feat. If you only have one album with the group, this is the one you should try to get hold of ... 30/10-2014

OUTCASTS-BLOOD AND THUNDER(CD-PUNKERAMA 026)

Gamla Outcasts gamla skiva från början av 80-talet har återupplivats av Punkerama och det är ju en god gärning. Jag vet att när denna kom så var det min absoluta favoritskiva och den har rullat många gånger på min vinylspelaere. Låtar som Winter, Frustration och deras cover av Angel face var ju riktigt bra den också. Fem extralåtar och några av deras bästa låtar Nowhere to run tillsammans med deras 1969-cover……Deras musik är något av det bästa som kom på 80-talet och om ni kan få tag på denna skivan på något sätt så tycker jag. För den här typen av punk görs inte längre och jag rankar nog denna skivan som en av de 10-15 bästa punkskivorna någonsin. 30/10-2014

*********

OUTCASTS-BLOOD AND THUNDER(CD-PUNKERAMA 026)

Old Outcasts old album from the early 80s has been revived by Punk Rama and it's a good deed. I know that when it came, it was my absolute favorite album and it has rolled many times on my vinylplayer. Songs like Winter, Frustration and their cover of Angel Face was really good too. Five extra songs and some of their best songs Nowhere to Run with their 1969 cover ...... Their music is one of the best that came in the 80s, and if you can get hold of this album in any way, I think. For this kind of punk is no longer exist and I rank this album as one of the 10-15 best punk discs ever. 30/10-2014

OUTCASTS-THE PUNK SINGLES COLLECTION(CD-CHERRY RED CDPUNK62)

En av de mest underskattade punkgrupperna från förr tycker jag. De kommer från Irland och de lyckades förföra mig med många låtar genom tiderna. Deras poppiga punk kommer jag alltid att minnas med ett glatt leende eller vad sägs om låtarna Self Conscious over you, Love is for sops, The cops are comin och Just another teenage rebel.  Jag tycker nog inte att det finns en dålig låt på den här samlingen och ni som inte hört de förut måste investera i detta.21/3-07

*********

OUTCASTS-THE PUNK SINGLES COLLECTION(CD-CHERRY RED CDPUNK62)

One of the most underestimated punkgroups from the past I think. They comes from Ireland and they managed to seduce me with many songs through the times. Their poppy punk will always be remembered with a happy smile or what to say about songs like Self Conscious over you, Love is for sops, The cops are comin and Just another teenage rebel.   I don´t think there´s any bad song on this compilation and you who haven´t heard this before should invest in this one. 21/3-07