OSMANTIKOS-SURVIVAL(LP-NOT ENOUGH RECORDS  NER 051)

Gruppen kommer från Malysia och är en tremannagrupp som vet hur man ska spela tuff musik. Det är ingen desperat musik som man ibland kan uppfatta att asiatiska hardcoreband pysslar med utan här är det en riktigt bra hardcoregrund som ger oss riktigt bra tuff musik. Visst finns det influenser från en rad tuffa hardcoreband såklart men jag har faktiskt svårt att peka ut något speciellt band utan de har tagit det bästa från många av alla de uppsjö av tuffa band som finns. Men visst låter de lite som om de skulle kunna komma från Sverige och det tror jag är en komplimang för många band ute i världen när det gäller den här typen av musik. Så vill ni ha ett nytt land i er samling och gillar tuff hardcore så finns det inte mycket att tveka över utan jag tycker nog att ni ska låta Osmantikos komma in i ert hem med sin riktigt bra 30-minuters LP och visa var skåpet ska stå. I alla fall det malaysiska skåpet om man säger så. Kolla in med en gång! 22/7-2020

********
OSMANTIKOS-SURVIVAL(LP-NOT ENOUGH RECORDS  NER 051)

The group comes from Malysia and is a three-piece group that knows how to play tough music. It's not desperate music that you can sometimes perceive that Asian hardcore bands do, but here it's a really good hardcore background that gives us really good tough music. Of course there are influences from a number of tough hardcore bands of course, but I actually have a hard time pointing out any particular band but they have taken the best from many of all the plethora of tough bands that exist. But of course they sound a bit like they could come from Sweden and I think that is a compliment for many bands in the world when it comes to this type of music. If you want a new country in your collection and like tough hardcore, there is not much to hesitate about, but I think you should let Osmantikos come into your home with his really good 30-minute LP and show where the cabinet should stand . At least the Malaysian cabinet, so to speak. Check it out right away! 22/7-2020