OSBORNE, JOAN-SONGS OF BOB DYLAN(CD-THIRTY TIGERS WHC001/BORDER)

 

Sist jag hörde Joan Osborne var väl med One of us som kom 1995 och nu 22 år senare får jag denna skiva. Sådana här skivor har gjorts förr men inte så många gånger av en kvinna märker jag när jag lyssnar på denna. Hon har inte bara valt de kändaste låtarna utan hon har grävt lite mer under ytan ibland. Hon gör det väldigt snyggt och hans låtar får nytt liv på ett modernt sätt och på ett ganska eget sätt och då menar jag inte att de låter konstigt utan mer att hon gör låtarna till sina egna och det är en konst som är få förunnat. Det är såhär en cover ska göras tycker jag. En bra inkörsport både till Joan och till Bob Dylan kanske och varför inte ge de båda en chans. Jag skulle vilja höra en duett med dessa två! 18/8-2017


*******

OSBORNE, JOAN-SONGS OF BOB DYLAN(CD-THIRTY TIGERS WHC001/BORDER)

Last I heard Joan Osborne was well with One of us who came in 1995 and now 22 years later I get this disc. Such discs have been made sooner but not so many times by a woman I notice when I listen to this. She has not only chosen the most famous songs, but she has dug a little more under the surface sometimes. She makes it very nice and his songs is revive in a modern way and in a very own way, and I do not mean that they sound strange, but that she makes the songs to her own and that is an art that is a few well-known. This is how a cover should be made, I think. A good way to start to listen both to Joan and Bob Dylan may and why not give both of them a chance. I would like to hear a duet with these two! 18/8-2017