ORANGO-THE MULES OF NANA(CD-STICKMAN PSYCHOBABBLE 088/BORDER)

Dessa norrmän har jag hört förr…men kommer inte ihåg hur de lät egentligen så jag är lite nyfiken. Det är en musik som kan härröra till många musikstilar egentligen. Man hittar lite hård rock, blues, pop och rock egentligen. Men jag skulle nog vilja säga att mycket av deras musik härstammar från lite äldre saker och att de gör det riktigt bra är bara ett understatement. Det är medryckande och jag tror säkert att ni musiker som finns därute och som verkligen tycker det är viktigt hur det låter tycker att detta är skitbra. Så ni förstår att det hela är välspelat och ganska snyggt gjort och varför inte låta Orango förgylla ert liv också. 18/1-2017


*******

ORANGO-THE MULES OF NANA(CD-STICKMAN PSYCHOBABBLE 088/BORDER)

These Norwegians have I heard before ... but can not remember how they sounded really so I'm a little curious. It is a music that can arise for many styles of music really. You find a little hard rock, blues, pop and rock, however. But I would say that much of their music is descended from some older stuff and they do it really well is just an understatement. It's catchy and I'm sure you musicians out there and really think it's important how it sounds like this is great. So you see that it is all well played and rather nicely done, and why not let Orango brighten your lives too. 18/1-2017

ORANGO-BATTLES(1 CD 1 DVD-DIVISION RECORDS DIVRECCD 030/BORDER)

Ännu ett norskt band och tittar man på bilderna så ser det ut som ett hippieband där de sitter i en åker… Jag har inte hunnit att kolla på DVD:n ännu men musiken med Orango har jag hunnit att lyssna till.  Ännu mer skäggiga killar(2/3) och de börjar passande med en låt som heter Bearded love och visst är det musik som för tankarna till förr i tiden och om Woodstock skulle vara ett faktum i år så tycker jag det känns som om denna grupp skulle vara given i startuppställningen. Blanda Byrds, Jimi Hendrix, tidig hårdrock och lite annat psychedelia så tycker jag nog att jag har beskrivit denna grupp ganska bra! Så det är en omtumlande upplevelse att lyssna till gruppen för det känns lite som om man är drogad även om man är drogfri! Coolt som bara den! 25/8-2015

*******

ORANGO-BATTLES(1 CD 1 DVD-DIVISION RECORDS DIVRECCD 030/BORDER)

Even a Norwegian band and if you look at the pictures, it looks like a hippie band where they sit in a field ... I have not had time to check on the DVD yet but music with Orango I have had time to listen to. Even more bearded guys (2/3) and starts fitting with a song called Bearded love, and of course it is the music that evokes the past and on the Woodstock would be a reality this year so I think it feels as if this group would be given in the starting lineup. Mix the Byrds, Jimi Hendrix, early hard rock and some other psychedelia, I think probably that I have described this group pretty good! So there is a bewildering experience to listen to this group because it feels a bit like you're drugged even if you are drug free! Cool like crazy! 25/8-2015