ONSLAUGHT-KILLING PEACE(CD- DISSONANCE PRODUCTIONS)

 

Fjärde albumet med Onslaught kom ut 2007 och det var detta alster. Jag hörde de första gången i mitten av 80-talet och gjorde en intervju med dem då. Det var ju den fösta skivan de släppte på 18 år men det känns som om de inte hade blivit en dag äldre än sist. De hade inte blivit mer positiva heller med sina låttitlar eller vad sägs om Destroyer of the worlds, Killing Peace, Prayer for the dead och Planting seeds of hate. Visst är det riktigt bra thrash det handlar om och när grupper kommer lite från punken och blandar det med snabb metal så tycker jag många gånger att det kan bli riktigt bra! Det blir det denna gång också även om sådana här texter kanske inte är vad jag tror på även om jag gillar skräckfilmer med liknande titlar så kanske musik kan handla om annat. 3/10-2018


*******

ONSLAUGHT-KILLING PEACE(CD- DISSONANCE PRODUCTIONS)

The fourth album with Onslaught came out in 2007 and it was this product. I heard them the first time in the mid 80's and interviewed them then. This was the first album they released at 18, but it feels as though they had not become one day older than last. They had not become more positive either with their song titles or what about Destroyer of the Worlds, Killing Peace, Prayer for the Dead and Planting seeds of hate. Certainly, it's really good thrash it's about and when groups comes a little from punk and mix it with fast metal, I think many times it's going to be really great! It will be this time too, although such texts may not be what I believe in, although I like horror movies with similar titles so maybe music can be about something else. 3/10-2018

ONSLAUGHT-LIVE DAMNATION(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS)

 

Jag vet inte riktigt från när denna skiva kommer men jag vet att jag såg dem i mitten av 80-talet på Marquee i London och det var första gången jag såg stagediving på riktigt har jag för mig. Ljudet är OK men jag föredrar nog att höra på Onslaught live på riktigt eller också på skiva. Men det klart en låt som Power from hell är alltid trevligt att lyssna på. Det blir nästan lite grötigt ibland men de har i och för sig hittat livekänslan i musiken men detta bör inte vara den första skivan ni hör i gruppen utan den är mer för de riktiga stora fansen som vill ha allt. Finns bättre liveskivor med andra grupper. 3/10-2018


******

ONSLAUGHT-LIVE DAMNATION(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS)

I do not really know when this disc was recorded but I know I saw them in the mid 80's at the Marquee in London and that was the first time I saw stagediving in real life I think. The sound is OK, but I prefer to hear on Onslaught live directly or on a studiorecord. But clearly a song like Power from Hell is always nice to listen to. It's getting a bit gruesome sometimes but they have found the feeling of live in music, but this should not be the first album you have with the group, but it's more for the really big fans who want everything. There are better live discs with other groups around. 3/10-2018

ONSLAUGHT-IN SEARCH OF SANITY(CD-DISSONANCE RECORDS)

 

Den här skivan kom 1989 och jag tror att jag hade kontakt med dem redan 1984 eller 85 men då spelade de en mer punkig metal . 1989 hade Grim Reapers sångare Steve Grimmett gått med i gruppen och soundet hade putats upp lite men det gör ju inte att det är någon dålig skiva på något sätt. För är man inne på metalgrupper som Metallica, Slayer och den typen av lite tuffare thrashig metal så tror jag nog att Onslaught skulle vara en grupp för er om ni inte upptäckt denna grupp innan. Jag skulle kanske vilja ha haft en lite råare typ av sång för det känns som det stod i pressreleasen väldigt polerat trots det tuffa soundet men visst är det bra…. 5/6-2017


*******

ONSLAUGHT-IN SEARCH OF SANITY(CD-DISSONANCE RECORDS)

This album came in 1989 and I think I had contact with them already in 1984 or 85 but then they played a more punky metal. In 1989, Grim Reaper's singer Steve Grimmett had joined the group and the sound had been put up a bit, but it does not make it any bad disc in any way. If you´re into metal groups like Metallica, Slayer and that kind of a bit tough thrashy metal, I think that Onslaught would be a group for you if you did not discover this group before. Maybe I would like a bit more kind of rawer vocals because it feels like it was said in the press release that the sound is very polished despite the tough sound, but that's fine. 5/6-2017