OLDFASHIONED IDEAS-STILL WORTH FIGHTING FOR(CD-CONTRA RECORDS CR 285)

Ännu en ny skiva men det som gör mig ledsen är att jag helt har missat skivorna från 12-14-16 och jag trodde jag var uppdaterad. Jag gillar verkligen den här gruppen och de har låtar som är lätta att sjunga med i och sjunger med i en del låtar har vi en del tjejer som gör och när man som i Let Them know får in en saxofon och det är något jag verkligen gillar. Saxofon i punkmusik alltså. Skulle vara så oftare. Visst man kan kalla det streetpunk eller oi eller något sådant men i slutändan är det ändå punkrock som spelas. Jag tycker nog att bandet är ett band som i denna genre i Sverige ligger bland de bästa och jag måste få tag i de tre skivor som kom innan annars blir jag riktigt ledsen. Jag är riktigt svag för deras allsångsrefränger och jag sjunger med av glatta livet för det känns helt rätt. Jag kan tänka mig att en liveupplevelse med gruppen är riktigt bra och att det går vilt till. Kul att punken/streetpunken/oimusiken lever på så bra i landet och ge Oldfashioned Ideas en chans! 9/1-2019


********

OLDFASHIONED IDEAS-STILL WORTH FIGHTING FOR(CD-CONTRA RECORDS CR 285)

Another new album, but what makes me sad is that I completely missed the records from 12-14-16 and I thought I was up to date. I really like this group and they have songs that are easy to sing along in and sing with in some songs we have some girls who do and when they as in Let Them know get in a saxophone and that is something I really like . Saxophone in punk music thus. Would be so much more frequent. Certainly you can call it streetpunk or oi or something like that but in the end it is still punkrock that is played. I think the band is a band that in this genre in Sweden is among the best and I have to get hold of the three records that came before otherwise I will be really sad. I am really weak for their singalongrefrains and I sing along with happy life because it feels quite right. I can imagine that a liveexperience with the group is really good and that it goes wild. Fun that punk/streetpunk/oimusic live on so well in the country and give Oldfashioned Ideas a chance! 9/1-2019

OLDFASHIONED IDEAS-WE´RE IN THIS SHIT TOGETHER(CD-HOMMAGE DEJPULE RECORDS HDPR001)

De tackar mest svenska oi/streetband och annat löst folk och de ser ut som om två av dessa killar är skinheads och en är punkare….De är svenska och sjunger på engelska…gott så långt. Jag tycker att den här gruppen har fått till ett riktigt fräckt ljud på sin skiva och det som jag gillar är att det är en riktig skiva och inte är en bränd. Annars är det fartfylld oi/streetmusik som är grejen för gruppen och jag tycker det är riktigt bra och de har fått till alla attribut för att vara en fullödig oi/streetskiva. Melodier, körer och en sångare som låter lite sådär lagom stygg…. Gillar ni Business, Blitz och den typen av musik så finns det inget att tveka över…26/11-2010

********

OLDFASHIONED IDEAS-WE´RE IN THIS SHIT TOGETHER(CD-HOMMAGE DEJPULE RECORDS HDPR001)

They thanks a lot of Swedish oi/streetbands and othe rpoeple and they looks like if two of them are skinheads and one of them are a punk…They´re Swedish and they sings in English…good so far. I think that this group have got foreward a really cool sound on their record and the things is I like is that it´s a real record and not a burned one. Otherwise it´s really fast oi/streetmusic which is the thing for the group and I think this is really good and they have got foreward all attributes to be a real oi7streetrecord. Melodies, choirs and a singer which sounds really angry…Do you like Business, Blitz and that type of music so isn´t it anything to think about…26/11-2010