OFFENDERS-HEART OF GLASS(CD-DESTINY RECORDS 175)

Heart of Glass gjordes ju av Blondie men detta har inget med deras låt att göra. Dessa italienare spelar någon slags skapunk som jag verkligen gillar. Med bra texter eller vad sägs om en låt som Boots & Braces med Don´t mean racist inom parentes. Det är svängigt och man vill verkligen inte sitta still till detta. Det kanske inte är den vanliga skapunk som många är vana vid där skamusiken är det stora för jag tycker nog att Offenders går mer åt punkhållet i många av sina låtar.  De här 14 låtarna gör mig så förbannat glad och Offenders seglar redan upp till att ha gjort en av årets bästa plattor(2018) och mycket beror på den energi de besitter i sina låtar. Jag får mer en känsla av när Clash mixade in reggae i sin musik är ren skapunk och det gör mig glad som ni kanske förstår. Även om tempot kanske är lite högre ibland än vad Clash någonsin hade i sina svängiga låtar. 20/3-2018


********

OFFENDERS-HEART OF GLASS(CD-DESTINY RECORDS 175)

Heart of Glass was made by Blondie but this has nothing to do with their song. These Italians play some kind of Skapunk that I really like. With good lyrics or what about a song like Boots & Braces with Don't mean racist in brackets. It's pervasive and you really do not want to sit still for this. It may not be the usual skapunk that many people are used that ska is the big because I think the Offenders are more likely to go to punk in many of their songs. These 14 songs make me so fucking happy and Offenders are already sailing up to have made one of the best records of the year (2018) and much depends on the energy they possess in their songs. I get more a sense when Clash mixed in reggae in their music more than this is pure skapunk and it makes me happy as you may understand. Although the pace may be a little bit faster sometimes than Clash ever had in their swinging songs. 20/3-2018

OFFENDERS-X(CD-DESTINY RECORDS 165)

Den här skivan kom 2015 och inledningsvis är det mer ska än punk tycker jag och när låten Tons of drunks and party scum så känner man sig så glad och vill bara sjunga och tralla med mest hela tiden för det är verkligen musik som får mig att bli glad. Det känns som om man bara vill släppa allt man har i händerna och greppa en öl istället och bara dansa med i deras i musik och glömma alla tråkigheter som finns och har funnits i livet. Några tyska låttitlar men det är ändå engelska som gäller som sångspråk för gruppen. Offenders är en av de mer intressanta skapunkgrupperna jag vet och de är produktiva och det ska de ha all heder för. Som jag sagt förut så finns det en hel del Clash i deras musik men inte på något sådant sätt att de försöker låta som de men de har tagit det bästa ur deras svängiga låtar. 20/3-2018


********

OFFENDERS-X(CD-DESTINY RECORDS 165)

This album came in 2015 and initially it's more ska than punk and when the song Tons of drunks and party scum you feel so happy and just want to sing and cheer with most the whole time because it's really music that makes me become happy. It feels like you just want to let go of everything you have in your hands and grab a beer instead and just dance to their music and forget about all the sadness and existence of life. Some German song titles, but it is still English that is the language of the group. Offenders are one of the more interesting skagroups I know and they are productive and they will be proud of it. As I said before, there is a lot of Clash in their music but not in such a way that they try to sound like they but they have taken the best of their swinging songs. 20/3-2018

OFFENDERS-GENERATION NOWHERE(CD-DESTSINY RECORDS 157)

2013 var året då denna skiva såg dagens ljus. Med en framsida som mer som om det är ett modsband som ska spela men Offenders förnekar sig aldrig med sin rytmiska musik. För det är samma svängiga skapunk som vi är vana vid. Det går riktigt fort i några av låtarna och det är lätt att sjunga med fast man inte ens hört låtarna innan och det tycker jag är en trevlig känsla. Riktigt god baktakt på låtarna och det finns en glöd i deras musik och sång som många andra band saknar och dessa italienare älskar verkligen det de gör kan jag tänka mig! Poppigare kanske än på Heart of Glass som kom 2018 men riktigt bra ändå. Kolla in om ni vill ha 13 låtar att inte sitta still till….20/3-2018


********

OFFENDERS-GENERATION NOWHERE(CD-DESTSINY RECORDS 157)

2013 was the year when this album saw the light of the day. With a cover which looks as if it is a mod-band is going to play, but Offenders never denies their rhythmic music. Because it is the same swinging skapunk we are used to. It's really fast in some of the songs and it's easy to sing with the songs you did not even hear the songs before and I think that's a nice feeling. Really good backstyle on the songs and there is a heat in their music and song that many other bands lack and these Italians really love what they do, I can imagine! Poppier maybe even than the Heart of Glass that came in 2018 but really good anyway. Check out if you want 13 songs to not sit still at ... .20/3-2018

OFFENDERS-SHOTS, SCREAMS& BROKEN DREAMS(CD-MAD BUTCHERBBR 077)

Jag tror att detta är tredje skivan med italienska Offenders och vi har hört lite olika musik med den här gruppen tidigare. Här startar de med en riktigt rivig skapunklåt som heter Life on crime och jag känner bara för att ställa mig upp och dansa som bara den men hur skulle det se ut såhär på jobbet. På den vägen är det och deras musik är verkligen fylld av punkrock som man bara blir glad av och Offenders har alla attiraljer som gör att de borde kunna ha herravälde över hela världen med sin musik…Lights of the City är en låt som borde passa alla personer i världen som gillar musik…17/3-2011

********

OFFENDERS-SHOTS, SCREAMS& BROKEN DREAMS(CD-MAD BUTCHERBBR 077)

I think that this is the third record with Italian Offenders and we have heard some different types of music with the group earlier. Here they starts with a really good skapunksong which is named Life on Crime and I only feels like if I should stand up and dance but I don´t know how it would look like here on my work. On that way it is and their music is really filled with punkrock which you become really happy to hear and Offenders have everything which could make them wellknown over the whole world with their music. Lights of the City is a song which should suit everyone in the world who likes music….17/3-2011

OFFENDERS-ACTION REACTION(CD-BLACK BUTCHER BBR 067)

Italienska Offenders med en tidigare skiva efter vad jag förstår i 2010 års remix. Jag trodde nästan att det skulle vara ren och skär modsmusik när jag såg omslaget med modssymbol, vespa osv men det är samma goa ska som Offenders kör med och det gillar jag riktigt skarpt. De 12 låtarna svänger som bara den och man känner hur det svänger i dansbenen och helt klart är att man verkligen känner för att dansa mer och mer.  Man kan höra mycket influenser här och det är 60-talsska, lite punk , lite pop och lite modsmusik och det är en skön känsla att sätta på den här skivan om och om igen. 13/10-2010

********

OFFENDERS-ACTION REACTION(CD-BLACK BUTCHER BBR 067)

Italian Offenders with an earlier record after what I understand in 2010 years remix. I almost thought it should be pure modsmusic when I saw the cover on the record with a modssymbol, vespa etc but it´s the same type of ska as Offenders is doing and I like it really much. T%he 12 songs swings a lot and I feel how it swings in my dancelegs and really obvious is that I feel to dance more and more. You can hear lot of influences here and it´s 60´s ska, some punk, some pop and some modsmusic and it´s a good feeling to put this record on and on and on. 13/10-2010

OFFENDERS-HOOLIGAN REGGAE(CD-MAD BUTCHER RECORDS BRR066)

Italienska Offenders har ju ett namn som vi har hört på punkband förut men det är skitsamma. Men här är det ska det handlar om och jävligt trevlig sådan. Det går fort som bara den och Offenders är en grupp som jag kommer att lyssna mycket till. Jag kan tänka mig att en konsert med dem är en upplevelse och det är nog en svettig dito. Så Mad for ska är nog en riktigt bra låttitel för det känns nästan som blir lite halvgalen när man lyssnar på detta eftersom det är svårt att sitta still och lyssna bara på en låt som Rudeboys in a dancefloor så förstår ni vad jag menar. Ett givet köp……11/8-2010

********

OFFENDERS-HOOLIGAN REGGAE(CD-MAD BUTCHER RECORDS BRR066)

Italian Offenders have a name which we have heard before on punkbands but we don´t give a damn. But this time it´s ska it´s all about and really nice ska. It goes fast as hell and Offenders is a group which I will listen a lot to. I can imagine that a concert with them is an experience and it´s surely a sweaty one. So Mad for ska is a songtitle which really suit to the music and it feels almost as we get halfmad when I listen tot his because it´s really hard to sit still and listen only to a song like Rudeboys in a dancefloor and then you understand what I mean….A buy you must do…11/8-2010

OFFENDERS-ANTHEMS FROM THE GUTTER(CD-MAD BUTCHER RECORDS BRR071)

På den här skivan så ger oss den italienska skagruppen två egna låtar och sex covers av Undertones, Rancid, Misfits, Clash, Cocksparrer och Supergrass….Til I die är första låten och det är en riktigt bra skalåt som låter som det ska och som jag gillar….Oi Skins är också superb med sitt snabba sound..Nu till coverlåtarna. Jävligt kul att höra en del av dessa i skaversioner, i alla fall Teenage Kicks, Last Caress och White Riot. Så här ska covers göras…på ett eget sätt utan att förstöra dem. 11/8-2010

********

OFFENDERS-ANTHEMS FROM THE GUTTER(CD-MAD BUTCHER RECORDS BRR071)

On this record so gives us the Italian skagroup two own songs and six covers by Undertones, Rancid, Misfits, Clash, Cocksparrer and Supergrass…Til I die is the first song and it´s a really good skasong which sounds as it should do and I like it….Oi Skins is also superb with their fast sound…Now to the coversongs. It´s really fun to hear som of these in coverversions, anyway Teenage Kicks, Last Caress and White Riot. This way should covers be done…in their own way without destroying them. 11/8-2010