ODPISANI-SAH MAT(CD-GBTM RECORDS)

 

Denna grupp kommer från Slovenien. Jag kan tänka mig att Sah Mat betyder Schack Matt kanske….bara en vild gissning. Skivan kom ut 2014 och det är väl det senaste livstecknet från gruppen. De sjunger på sitt hemspråk och det uppskattar jag även om jag inte fattar vad de sjunger om men det blir mer trovärdigt på något sätt. Musikaliskt är det punkrock vi snackar om och en ganska tuff sådan och sångaren Borut låter förbannad med sin lite raspiga röst. De kanske inte gör något nytt men det fråntar de inte att det är en jävligt bra skiva i punkens tecken och man märker att deras kärlek till punken är stor och det är så skönt att höra att punken lever i sådana här länder där den verkligen behövs. ½-2018


********

ODPISANI-SAH MAT(CD-GBTM RECORDS)

This group is from Slovenia. I can imagine that Sah Food means Chess Matt maybe .... just a wild guess. The disc came out in 2014 and it is probably the last lifesign from the group. They sing in their homelanguage and I appreciate it even if I do not understand what they are singing about but it becomes more credible in some way. Musical is the punk rock we're talking about and a rather tough one, and the singer Borut sounds pissed off with his little raspy voice. They may not do anything new but they do not despise that it's a damn good disc in the sign of punkrock and I find that their love for punk is great and it's so nice to hear that punk live in such countries where it's really needed. ½-2018

ODPISANI-PARTISAN HARD CORE(CD.STATERA 009)

 

Denna skivan kom ut år 2000 och den har samma medlemmar som den skivan som kom ut 2014 och det är imponerande tycker jag. Precis som skivan heter så är det lite tuffare musik men jag skulle nog ändå benämna det för punk mer än hardcore men det är ju inte så noga egentligen såklart. Jag trodde att sista låten på skivan Bullet var en cover av en Misfits-låt men så var inte fallet. Man hör att denna skivan är lite mer amatörmässig än skivan som kom ut 2014 men som sagt jag gillar det. Jag älskar alla sorter av punkrock och framförallt när den kommer från länder där man inte ofta hör så mycket punk ifrån. Jag gillar mycket den aggressiva stilen tillsammans med att de sjunger på sitt hemspråk och det ger mig bra vibbar i alla fall. Punk as fuck! ½-2018


*******

ODPISANI-PARTISAN HARD CORE(CD.STATERA 009)

This album came out in 2000 and it has the same members as that they had on the release in 2014 and it's impressive I think. Just as the disc is called, it's a bit tougher music, but I'd still name it for punk more than hardcore, but it's not so accurate, of course. I thought the last song on the record Bullet was a cover of a Misfits song but that was not the case. It is apparent that this album is a bit more amateurish than the disc that came out in 2014 but as I said I like it. I love all kinds of punk rock and especially when it comes from countries where you do not often hear so much punk. I like much the aggressive style along with singing in their homelanguage and it gives me good vibes anyway. Punk as fuck! ½-2018