NYRKKITAPPELU-IOSTA NYRKISTÄ NAAMAAN(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD220)

Det här är en riktigt bra skiva och jag kommer nästa att tänka på att det låter som om Hives skulle sjunga på finska och det tycker jag är en komplimang. Tuff rock n roll med punkstänk är vad som bjuds och jag älskar de 11 låtarna och får nästan en tår i ögat att det inte är mer låtar på skivan för det hade inte gjort något. Det är helt omöjligt att inte gilla denna distade skiva om man gillar högoktanig rock n roll i punkanda. Det gör absolut inget att de sjunger på finska för jag tycker bara det lyfter hela skivan faktiskt. Det låter inte som alla andra och Nyrkkitappelu har ett sound som jag verkligen gillar. Jag sitter här på min stol på jobbet och har svårt att sitta still och visst deras musik är enkel men så medryckande och det ska de ha all cred för. Så varför inte testa något nytt idag….testa finsk sisu! 18/3-2020

*******

NYRKKITAPPELU-IOSTA NYRKISTÄ NAAMAAN(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD220)

This is a really good record and I will almost think that it sounds like Hives which is singing in Finnish and I think that is a compliment. Tough rock n roll with punk splash is what is on offer and I love the 11 songs and get almost a tear in my eye that there are no more songs on the record because it hadn't done anything. It is quite impossible not to like this distorted record if you like high octane rock n roll in punk spirit. It does absolutely nothing that they sing in Finnish because I think it only lifts the whole record actually. It doesn't sound like everyone else and Nyrkkitappelu has a sound that I really like. I sit here on my chair at work and have a hard time sitting still and certainly their music is simple with such intricacy and they should have all the cred for it. So why not try something new today ... test Finnish sisu! 18/3-2020

NYRKKITAPPELU-MITA SAISI OLLA?(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 169)

Att lyssna till denna grupp med det svåra namnet känns ungefär som att lyssna till en new wave-grupp från Sverige på 80-talet. Lite punkigt, lite pop och lite svårmodigt och på samma gång finska texter och de hade man ju inte i svensk new wave. Ett ganska lugnt tempo men välspelat dito. Svårt att sätta fingret på vad det är men jag skulle nog vilja ha haft ett lite tuffare sound på något vis. Nu känns det lite som om de inte riktigt valt väg och hur de egentligen vill låta. Men detta kanske är bara inbillning och det är kanske mer på denna skiva att det är språkförbistringar som gör att jag blir lite osäker även om jag aldrig brukar ha problem med att grupper sjunger på sitt hemspråk. Men i sjätte låten(lite svårt att utröna vad den heter) har de ett tyngre sound och så skulle jag vilja ha haft det på hela skivan. 7/8-2016

********

NYRKKITAPPELU-MITA SAISI OLLA?(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 169)

Listening to this group with the difficult name feels much like listening to a new wave group from Sweden in the 80s. A little punk, a little pop and a little melancholy at the same time and Finnish texts and it was not that in the Swedish New Wave. A rather slow-paced but well played ditto. Hard to put your finger on what it is but I'd probably like to have had a tougher sound in any way. Now, it feels like they do not really chosen the way and how they really want to sound. But perhaps this is just imagination, and it is perhaps more on this record that it´s language problems that make me a little unsure though I never usually have a problem with groups singing in their native language. But in the sixth song (a little difficult to find out what it's called), they have a heavier sound, and I would like to have had that on the whole disc. 7/8-2016

NYRKKITAPPELU-HALUAN OLLA ROCKTAHTI JA SAADA PALJON NAISIA(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 143)

Finsksjungen musik har man ju hört förr med de gamla klassiska hardcoregrupperna Riistetyt, Terveet Kädet men också med humppagruppen Elakeläistet….det är inte hardcore här men det är punkrock av bästa märke och det låter som om de är arga men det låter det ju alltid som om finnar är ;-) Nej då men det finns element här som man kan härröra till både Ramones, Hurriganes och Kumikameli för att nämna några saker. Det är snabba och korta låtar som vi får oss till livs och jag gillar verkligen stilen…Jag tänker lite på tidig svensk punk och när den lät som farligast och helst då i andra låten som är en riktig punkrökare. Kan egentligen inte jämföra med något förutom att jag kan säga att detta är punk som är fräck….23/5-2014

*********

NYRKKITAPPELU-HALUAN OLLA ROCKTAHTI JA SAADA PALJON NAISIA(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 143)

Finnish Sing music've heard before with the old classic hardcore groups Riistetyt, Terveet Kädet but also with humppagroup Elakeläistet .... it's not hardcore here but it's the punk rock of the best brand and it sounds as if they are angry but it sounds there's always that if finnish people are;-) Oh, no, but there are elements here that one can derive both the Ramones, Hurriganes and Kumikameli to name a few things. It's fast and short songs that we get ourselves into life and I really like the style ... I'm a little on the early Swedish punk and when it sounded as dangerous and the time when the second song that is a real punk smoker. Can not really compare with anything except that I can say that this is punk, cheeky .... 23/5-2014