NORWOOD PARK ALL STARS-NORTHWEST HIGHWAY(CD-ANOTHER BAM BAM RECORDING BB002)

 

Inledningsvis tycker jag nästan att jag får en Misfits-känsla i There was a time men i 1:29 blir det snabbare ändå och det är en ganska punkig musik som bjuds. Men trots att jag jämför med andra grupper så har de faktiskt en ganska egen punkstil där de blandar in allt möjligt smått och gott. Som lite tuffare garagerock eller hur ska man beskriva det och det är ju egentligen skitsamma vad det är för sorts musik utan det är väl viktigare att säga att det är riktigt bra och punkig rock n roll som är grejen för NPAS och de gör det med en stor kärlek till skramlig musik måste jag säga. Gitarrerna skriker efter er att ni måste höra oss….så ta chansen och lyssna på gruppen. 30/1-2018


*******

NORWOOD PARK ALL STARS-NORTHWEST HIGHWAY(CD-ANOTHER BAM BAM RECORDING BB002)

Initially, I almost feel that I'm getting a Misfits feeling in There was a time but at 1:29 it gets faster anyway and it's a pretty punk music offered. But even though I compare with other groups, they actually have a very own punk style, where they mix in every little and good. As a bit tougher garagerock or how to describe it and it's really not important what it's for music, but it's more important to say that it's really good and punky rock n roll that's the thing for NPAS and they do it with a great love for distorted music, I have to say. The guitars are screaming for you listen to us! ... so take the chance and listen to the group. 30/1-2018