NIMBWITS-END OF THE WORLD(CD-NW 1701)

Danska NimbWits släpper här sin andra fullängdare och detta är en skiva med 12 låtar plus en bonuslåt på danska Solen Stiger. Jag gillar dessa danskar och titellåten är en snabb punklåt med lite rytmer och ett hardcoresound med snygga körer…man får nästan allt i punkvärlden i en och samma låt. Det är faktiskt lite svårt att beskriva hur de egentligen låter men jag kan tänka mig att de är som mig, att de har foten i många musikstilar i punken och till och med lyssnat lite på metal. För det sistnämnda hörs lite i gitarren tycker jag men annars finns här både Exploited och Bad Religion om man säger så. Så varför inte ge dessa danskar en rejäl chans att visa upp sig och jag skulle vilja höra mer låtar på deras modersmål för det gillar jag! Danska är ett bra rockspråk som borde användas mer anser jag…Jag älskar deras låt Copenhagen City…är verkligen svag för den låten. 4/7-2017


********

NIMBWITS-END OF THE WORLD(CD-NW 1701)

Danish NimbWits releases their second full length and this is a 12-track disc plus a bonus song in Danish Solen Stiger. I like these Danes and the title song is a quick punk song with some rhythms and a hardcoresound with nice choirs ... you get almost everything in the punk world in one and the same song. It's actually a little hard to describe how they actually sound but I can imagine they are like me, they have foot in many music styles in the punk and even have listened a bit to metal. For the latter, I hear a little bit in the guitar, but otherwise there are both Exploited and Bad Religion if you say so. So why not give these Danes a good chance of showing up and I would like to hear more songs in their native language because I like it! Danish is a good rock language that should be used more, I consider ...I like their song Copenhagen City…I´m really weak for that song. 4/7-2017

NIMBWITS-TO PUNK OR NOT TO BE(2CD-SCHIZOPHRENIC INC)

Denna grupp kommer från Danmark och har lite urspruung ur thrashgruppen Artillery. På denna skivan får man med demon Punks not dead-just older and uglier och vi börjar med de fem låtarna så blir det rätt kronologisk ordning.Det låter riktigt bra måste jag tycka och säga med en gång jag sätter på skivan. Den här gruppen har lyssnat en hel del på tidig UK82 punk eller liknande saker och jag tycker mig höra GBH, Varukers, Exploited och en hel del annat här också och Nimbwits är verkligen en grupp som jag hoppas allt gott. Jag vet inte om de sjunger på danska eller tyska på Arbeitlos men det låter jävligt fräckt i alla fall… Nu till fullängdaren som börjar med en smäll…wow vad detta var bra, jag var inte beredd alls på att det skulle låta så här. Mycket snabbspelad melodiös punkrock men inte alls på det sättet som USHC eller något sådant utan här finns det både Misfits på speed(tänker på körerna) och tuff UK82 punk på samma gång. En av de bättre punkskivorna på senare år och framförallt det bästa jag hört från Danmark på väldigt länge.. 10/2-2015

********

 

NIMBWITS-TO PUNK OR NOT TO BE(2CD-SCHIZOPHRENIC INC)

This group comes from Denmark and have little origin from thrash group Artillery. On this disc you get with the demon Punks not dead-just older and uglier and we start with the five songs that gets it right chronological order. It sounds really good, I have to think and say with a time I turn on the disc. This group has listened to a lot of early UK82 punk or similar things and I think I hear GBH, Varukers, Exploited and a lot of other things here too and Nimbwits is really a group that I hope all the best. I do not know if they sing in Danish or German Arbeitlos but it sounds damn cheeky anyway ... Now to full length album that starts with a bang ... wow what this was fine, I was not prepared at all that it would sound like this. Very fast-paced melodic punk rock but not at all in the way USHC or something like that, but here there are both Misfits on speed (think of the choirs) and tough UK82 punk at the same time. One of the better punk discs in recent years and, above all, the best thing I heard from Denmark in a long time .. 10/2-2015