ADAM NILSSON-DET STAVAS BLUES(LP-STARTRACKS/BORDER)

 

Man absoluta favoritröst i svensk punk/svenskt rockliv är tillbaka med en soloskiva. Jag gillar Adams lite ansträngda röst som verkligen har stor känsla i sig. Bara att döpa en låt till Aurora, Cigg och Rancid tyder på hög klass. Ni som inte vet hur han låter eller hur denna skivan låter så kan jag säga till er att blanda Cornelis, Sundström, Tysta Mari, lägg till bra texter och melodier som är superba och till detta en så bra röst. Det är inte lång från en fullpoängare men man får vara lite försiktig med tiopoängarna men det är nära. Han bygger ofta upp sina låtar så att de blir lätta att sjunga med i om man nu ser en konsert med honom och aldrig hört honom innan så kan man sjunga med ganska fort. Även om det inte alltid är så elektriska låtar så tycker jag nog att Adam är det mest punkiga vi har i Sverige idag! 21/5-2018


*********

ADAM NILSSON-DET STAVAS BLUES(LP-STARTRACKS/BORDER)

One absolute favorite voice in Swedish punk / Swedish rocklife is back with a solo disc. I like Adam's little strained voice that really because it has a great feeling in himself. Just name a song to Aurora, Cigg and Rancid indicates high class. You do not know how he sounds or how this album sounds, and I can tell you how to mix Cornelis, Sundström, Tysta Mari, add great lyrics and melodies that are great and this good voice. It's not long from a full scorer but you must be careful with the ten points but it's close. He often builds up his songs so that they are easy to sing along with if you see a concert with him and never heard him before, you can sing quite quickly. Although it's not always electric songs, I think Adam is the most punky we have in Sweden today! 21/5-2018