NIGHT DEMON-LIVE DARKNESS(2CD SPV 886922856828/BORDER) 

23 låtar med livemusik och detta med Night Demon får mig att må ganska bra faktiskt för jag gillar deras hårdrock riktigt mycket och den påminner mig om förr på samma gång som de har ett modernt sound och publiken verkar verkligen gilla vad de hör och det är ju positivt på en liveskiva.  Det är inte mycket mellan låtarna och man undrar om publiken hinner återhämta sig efter varje låt men bandet gör ju det så publiken klarar nog det också. Varför inte ge ett öra eller två till Night Demon om ni gillar den här typen av metal som får mig att tänka både på 70-tals hårdrock på samma gång som man hör grupper som Iron Maiden och den typen av metal. Men det blir aldrig töntigt på något sätt och jag gillar verkligen sångarens stil för han går inte upp i falsett för det är något jag inte klarar av utan här sjunger han hela tiden. Det är något som jag verkligen uppskattar och när de nästan kommer in i det thrashiga som i Ritual blir det riktigt bra! En bra liveskiva som jag tror visar hur bra gruppen är live. 7/8-20

*******

NIGHT DEMON-LIVE DARKNESS(2CD SPV 886922856828/BORDER) 

23 songs with live music and this with Night Demon makes me feel pretty good actually because I like their hard rock really much and it reminds me of older times at the same time as they have a modern sound and the audience seems to really like what they hear and it is positive one a livegig. There is not much between the songs and you wonder if the audience can recover after each song, but the band does it so the audience can do it too I think. Why not give an ear or two to Night Demon if you like this kind of metal that makes me think of both 70's hard rock at the same time as you hear groups like Iron Maiden and that kind of metal. But it never gets tantious in any way and I really like the singer's style because he does not go up to falsett because that's something I can not handle, but here he's singing all the time. That's something I really appreciate and when they almost get into the thrash like in Ritual it's going to be really great! A good live record I think shows how well the group is alive. 7/8-2018
NIGHT DEMON-CURSE OF THE DAMNED((CD SPV 886922675324/BORDER) 

Den här gruppen får mig lite att tänka på min barndom och innan punken hade frälst mig och jag lyssnade på mest på Uriah Heep, Black Sabbath och den typen av 70-tals hårdrock. Sedan kom punken som sagt och tog över mitt liv och jag övergav hårdrocken ganska mycket. På senare år har jag börjat uppskatta en hel del hårdrocksband och denna grupp är ny för mig men jag tycker att de övertygar mig ganska mycket. De har tagit en hel del från70-tals hårdrocken och gett den en modern kostym om man säger så och Night Demon är faktiskt en grupp som levererar en hårdrock som jag gillar riktigt mycket. Jag tränar till den just idag och det var nog inte helt fel måste jag säga och det är en riktigt trevlig bekantskap att få träffa de tidigt en lördagsmorgon på detta vis och Satan regerar som de säger ;-) 24/1-2015

*******

NIGHT DEMON-CURSE OF THE DAMNED((CD SPV 886922675324/BORDER) 

This group makes me a little to think about my childhood and before punk had saved me and I listened to most of Uriah Heep, Black Sabbath and that kind of 70's hard rock. Then came the punk who said and took over my life and I abandoned hard rock pretty much. In recent years I have begun to appreciate a lot of hard rock band and this group is new to me but I think they convince me quite a lot. They have taken a lot from70's hard rock and given it a modern costume if you say so, and Night Demon is actually a group that delivers a heavy metal that I like a lot. I am training for the just today and it was probably not entirely wrong, I must say, and it's a really nice friendship to meet the early one Saturday morning in this way and Satan reigns as they say;-) 24/1-2015