NECROMANDUS-NECROMANDUS(CD-MANUS MUSIC)

 

Efter vad jag förstår så är detta en gammalt band och det finns kopplingar till Sabbath/Ozzy etc och det ska bli intressant att höra gruppen. Svårt att beskriva men det är inte så mycket Sabbath-stil på detta utan en mer psykedelisk stil av hårdrock och man får sen 60-tals eller tidig 70-talsfeeling när man lyssnar på musiken. Men det är mycket välspelat och många gånger när man skriver så menar man att det är lite tråkigt sådär men bra spelat! Men denna gång menar jag verkligen vad jag skriver och det är musik som berör och även om det inte är metalltungt så diggar jag det. Så är ni lite äldre och vill återuppleva er ungdom med de psykedeliska banden så varför inte lyssna till detta och ni som är yngre kanske kan lära er något nytt! 17/5-2017


******

NECROMANDUS-NECROMANDUS(CD-MANUS MUSIC)

As I understand, this is an old band and there are connections to Sabbath / Ozzy etc and it will be interesting to hear the group. Hard to describe but it's not much Sabbath style on this but a more psychedelic style of hard rock and you're late in the 60's or early 70's when listening to the music. But it's very much well-played and many times when you write, you mean it's a bit boring like that, but well played! But this time, I really mean what I'm writing and it's music that's concerned and even if it's not metal-heavy, I'll do like it. So you are a bit older and want to relive your youth with the psychedelic bands so why not listen to this and you younger may learn something new! 17/5-2017