NASROT-TOTALEN NASROT(LP-PHR RECORDS PH 140) 


Detta band verkar ha varit mest aktivt under slutet av 80-talet och det känns som om punk var ganska förbjudet i Tjeckien då.  Det hörs på inspelningen för den är ju inte den bästa precis men det som inte saknas istället är vilja, snabba låtar och frenesi för det finna det massor av in Nasrots musik. Det är en ganska primitiv typ av punkrock och de låter riktigt förbannade många gånger och det ska de ha all cred för. Jag tycker om att höra arga band och då kan jag faktiskt tycka musiken är OK även om den inte är jättevälinspelad och det är väl mycket det punk handlade om då. Värt att kolla? Absolut. 6/12-2016


*******

NASROT-TOTALEN NASROT(LP-PHR RECORDS PH 140) 

This band seems to have been most active during the late 80s and it feels as if punk was pretty prohibited in the Czech Republic then. It can be heard on the recording for it is not just the best but that is not lacking instead are a lot of will, fast songs and frenzy for finding lots of that in Nasrots music. It is a rather primitive kind of punk rock and the sounds really angry many times and that they should have all the credit for. I like to hear the angry band, and then I actually think the music is OK even if it is not verywellrecorded and it is very much punk was about then. Worth checking? Absolutely. 6/12-2016