MUTANT REAVERS-SECRETS OF THE CYBORG CRYPT(CD-HORRORPUNK MR 2017)

 

Denna tyska grupp spelar kanske horrorpunk men det känns som om det är lite hårdare än den man är van vid. Även om det sjungs på engelska finns det tyska röster som kommer in ibland och man hör nästan lite i deras sångstil att engelska inte är deras modersmål. Självklart har en grupp som Misfits inspirerat men jag tror säkert också att grupper som Dead Kennedys har gjort sitt eller hör på Terror in Tentangle Bay så fattar ni vad jag menar och som sagt är det lite hårdare tongångar än vad vi är vana vid när det gäller horrorpunk…..det gör inget men ren horrorpunk hade kanske varit lättare att sälja men jag tror att den här gruppen kommer att hitta sina lyssnare inom hardcore mer faktiskt. Men intressanta är de i alla fall. 20/4-2017


********

MUTANT REAVERS-SECRETS OF THE CYBORG CRYPT(CD-HORRORPUNK MR 2017)

This German group may play horrorpunk but it feels like it's a little harder than it use to be. Although it is sung in English, there are German voices that come in sometimes and we hear almost a little in their singing style that English is not their native language. Of course, a group like Misfits has inspired, but I believe that groups like Dead Kennedy's have been doing that or listening to Terror in Tentangle Bay, so do you understand what I mean, and as I said, it's a bit harder to hear than we are used to whe it´s Horrorpunk .... it does not matter but pure horrorpunk might have been easier to sell but I think this group will find its listeners in hardcore more actually. But interesting are they anyway. 20/4-2017

MUTANT REAVERS-COSMIC CARNAGE(MINI-CD)

 

Horrorpunk från Tyskland är ju för bra för att vara sant. I alla fall om de låter bra för jag gillar ju tysk punk mycket och jag gillar horrorpunk…det borde ju inte kunna gå fel. Det gjorde det inte heller för den här gruppen levererar från låt 1-6 och med låttitlar som Get The Robots out of here, Planet Hell och Evil Dead så kanske de inte vinner priset för bättre textförfattare men musikaliskt är det musik som jag uppskattar…mycket. Visst finns det inslag av Misfits(vore konstigt annars) men det är ändå en ganska egen stil i den snabba punkrockens tecken och det är väl mest sångarens röst som påminner mig om Horrorpunk och jag nöjer mig med att kalla detta bra punkrock. 24/3-2016


********

MUTANT REAVERS-COSMIC CARNAGE(MINI-CD)

Horror Punk from Germany's too good to be true. In any case, if they sound good, I like the German punk a lot and I like horror punk ... it ought not possibly go wrong. It did not for this group deliever from song 1-6 and with song titles like The Robots Get out of here, Planet Hell and Evil Dead so maybe they do not win the price for better lyricist but musically it's music that I appreciate very much ... . Certainly there are elements of Misfits (would be strange otherwise) but it's still a pretty own style in the fast punk rock character and it is the most the singer's voice that reminds me of Horror Punk and I confine myself to call this great punk rock. 24/3-2016

MUTANT REAVERS-FIRST BLOOD(MINI-CD)

 

Inget konstigt med denna tidigare skiva för det är samma snabba och välspelade horrorpunkliknande musik som Mutant Reavers spelar och jag blir väldig glad när jag lyssnar på dem. Kanske lite hårdare sound i några av låtarna och jag uppskattar deras Cosmic Carnage mer för där har de ett mer renodlat punksound för här tycker jag nästan att metallstänken blir för stora även om det givetvis mestadels är punk det handlar om. Bara fyra låtar på den här skivan så sammanlagt 10 låtar har jag hört med gruppen men jag övertygad av att detta är en framtidsgrupp. 24/3-2016


*******

MUTANT REAVERS-FIRST BLOOD(MINI-CD)

Nothing peculiar with this earlier disc and that is the same fast and well played horrorpunk similar music Mutant Reavers play and I become mighty happy when I listen to them. Maybe a little harder sound in some of the songs and I appreciate their Cosmic Carnage more to where they have a more purely punk sound because here I think almost metallstains become too large even if it´s of course is mostly punk is all about. Only four songs on this record, so a total of 10 songs I have heard of the group but I am convinced that this is the futuregroup. 24/3-2016