MUNDO NO KAOS-MUNDO NO KAOS(CD)

 

13 låtar med tuff musik från Brasilien. Förvånansvärt bra ljud för jag har hört några skivor som jag fick från Brasilien som har haft lite burkigt ljud. Här har de inte samma trumljud som många andra av dessa grupper utan här ligger trummorna lite mer välproducerade i bakgrunden. Snabb hardcore kanske man kan kalla det men det finns en hel del inslag av oi/punk också tycker jag. Basgången i Quem e o Verdadeiro Ladrao? Är jag riktigt svag för. Jag gillar verkligen när basen får ett genomslag i musiken så här. Jag tycker att Mundo No Kaos är en riktigt intressant punkgrupp som jag gärna vill höra mer av än de här 13 låtarna och därför är jag extra glad att jag fick två skivor med gruppen. 9/5-2018


*******

MUNDO NO KAOS-MUNDO NO KAOS(CD)

13 songs of tough music from Brazil. Surprisingly good sound, because I've heard some discs that I received from Brazil that have had a bit of bad sound. Here they do not have the same drum sounds as many of these groups, but here the drums are a little more well-produced in the background. Fast hardcore maybe you can call it but there are a lot of elements of oi/punk here I think too. The bassline in Quem e o Verdadeiro Ladrao? Am I really weak for. I really like when the bass gets a breakthrough in the music like this. I think Mundo No Kaos is a really interesting punk group, whom I would love to hear more than these 13 songs, and I'm so glad I got two albums with the group. 9/5-2018

MUNDO NO KAOS-PIS DA DECADENCIA(CD)

 

14 låtar på denna skivan och jag har stora förhoppningar på den eftersom jag gillade skivan ovan såpass mycket. Jag blir inte besviken för denna skiva håller minst lika hög klass som skivan ovanför. Jag gillar deras snabba men ändå melodiösa punkstil som ligger någonstans mellan punk och hardcore men utan att vara USHC om ni fattar? Mycket influenser från gammal punk och tidig hardcore och det är nog det jag gillar mest. När de sedan sjunger på sitt hemspråk så gör det hela skivan ännu mer intressant.

14 låtar som verkligen berör mig och det skulle vara riktigt kul att höra ännu mer. Ska ni höra någon okända brasiliansk punk/HC-grupp så tycker jag att Mundo No kaos är den ni ska kolla in! 9/5-2018


********

MUNDO NO KAOS-PIS DA DECADENCIA(CD)

14 songs on this album and I have great hopes for it because I liked the disc above so much. I'm not disappointed for this disc is at least as high as the disc above. I like their fast yet melodious punk style somewhere between punk and hardcore but without being USHC if you understand? Much influences from old punk and early hardcore and that's probably what I like most. When they then sing on their home language, the whole album makes it even more interesting. 14 songs that really touch me and it would be nice to hear even more. Should you hear any unknown Brazilian punk / HC group, I think Mundo No chaos is the one you should check! 9/5-2018