MUDDY SUMMERS & THE DIRTY FIELD WHORES-PSYCHOPATHS AND OTHER TAILS(CD)

 

Den här gruppen fick jag tre skivor från och det är ingen punk precis men det känns lite punkigt ändå trots att det är mest akustisk musik vi träffar på här. Med låttitlar som Old Elvis, Nice Arse och Not Ok så är det musik som man kan tänka på som folkrock eller något sådant men då med betoning på mer folkmusik. Sångerskan får mig att tänka lite grand på Vi Subversa från Poison Girls och på samma gång blir det nästan lite music-hallmusic eller vad det heter. Men jag kan tänka mig att det är kul och svängigt live så att svänga ett par bägare till detta är nog inte fel alls…Jag vet inte riktigt var målgruppen är men det är skitsamma för jag gillar det mycket! 3/9-2019


*******

MUDDY SUMMERS & THE DIRTY FIELD WHORES-PSYCHOPATHS AND OTHER TAILS(CD)

This group I got three discs from and it is not punk exactly but it feels a bit punk anyway, although it is the most acoustic music we meet here. With song titles like Old Elvis, Nice Arse and Not Ok, it is music that you can think of as folkrock or something like that, but then with emphasis on more folkmusic. The singer makes me think a little big about Vi Subversa from Poison Girls and at the same time it becomes almost a little music-hallmusic or whatever it is called. But I think it is fun and swinging live so swinging a couple of goblets to this is probably not wrong at all ... I do not really know where the target of the fans is but it is don´t important because I like it a lot! 3/9-2019

MUDDY SUMMERS & THE DIRTY FIELD WHORES-SEEING RED(AND BLACK)(CD)

 

På denna skiva får vi titlar som When goodbye was some other day, Between your legs och Dirty Field Whore och det känns som om det är ganska brett mellan låttexterna om man säger så. Inleds med titellåten som nästan får mig att tänka på hästjazz…ni vet countrymusik. Lite mer flöjt på denna skivan känns det som men det gör inte mig mindre nyfiken på detta. Ibland tänker jag faktiskt på en grupp som heter Monica and The Explosions(heter de så?) även om sångerskan i denna grupp låter på ett annat sätt. Men jag menar man får den punkiga känsla trots att det inte alls är punkmusik som vi beskriver just punkmusik. Attityd trots att det inte är hårt, rått och snabbt. 3/9-2019


******

MUDDY SUMMERS & THE DIRTY FIELD WHORES-SEEING RED(AND BLACK)(CD)

On this record we get titles like When goodbye was some other day, Between your legs and Dirty Field Whore and it feels like it's quite wide between the song lyrics if you say so. Begins with the title song that almost makes me think of horsejazz… you know country music. A little more flute on this record it feels like but it doesn't make me any less curious about this. Sometimes I actually think of a group called Monica and The Explosions (even though they are called?), Although the singer in this group sounds different. But I mean you get the punk feeling even though it is not punk music at all that we describe punk music at all. Attitude even though it is not hard, raw and fast. 3/9-2019

 

MUDDY SUMMERS & THE DIRTY FIELD WHORES-FROM SEEDS(CD)

 

Jag börjar mer och mer gilla den här sångerska och när hon sjunger i låtar som Dear Riot Copper, Lett hem eat wedding cake och Get off my tits så blir jag riktigt glad. För det är självklart samma ganska avspända stil i akustisk stil men det är deras varumärke förstår jag och det är nog texterna som är allra viktigast för dem och då är det ju riktigt bra att ha lite lugnare musik så texterna går fram på ett bra sätt. Så efter ha lyssnat på dessa tre skivor med akustisk musik så måste jag börja om från början för det är avkopplande musik, det är roande musik och framförallt är det bra musik som bryter av från allt det hårda jag brukar lyssna på så jag tycker helt klart ni ska ge dem chansen. 3/9-2019


*******

MUDDY SUMMERS & THE DIRTY FIELD WHORES-FROM SEEDS(CD)

I'm starting to like this singer more and more and when she sings in songs like Dear Riot Copper, Lett home eat wedding cake and Get off my tits I get really happy. Of course it is the same quite relaxed style in acoustic style but it is their brand I understand and it is probably the lyrics that are most important to them and then it is really good to have some calmer music so the lyrics work out in a good way. So after listening to these three discs with acoustic music I have to start from the beginning because it is relaxing music, it is amusing music and above all it is good music that breaks off from all the hard music I usually listen to so I think clearly you should give them the chance. 3/9-2019