MOTHERS-RENDER ANOTHER UNGLY METHOD(CD-ANTI 7617-2/PLAYGROUND)

 

Minns ni Cowboy Junkies? Inledningsvis tanker jag en hel del på den gruppen faktiskt för det är ungefär samma långsamma stil blandat med titellåten till Twin Peaks för att försöka beskriva det på ett begripligt sätt. Ni förstår ganska snabbt att det är en psykedelisk affär hela skivan och jag gillar deras sätt att nöta ut oss.Efter hand ökas tempot lite grand och jag drömmer mig nästan tillbaka till grupper både som tidiga Cure(fast med kvinnlig sångerska) Sugarcubes, Cocteau twins och en hel del sådan new wave eller indie eller vad man ska kalla det. Skitsamma vad det kallas för jag gillar Mothers. Inte som alla andra och de går verkligen inte inför att vara moderna utan för att göra det de tycker om…det uppskattar jag! 9/10-2018


*******

MOTHERS-RENDER ANOTHER UNGLY METHOD(CD-ANTI 7617-2/PLAYGROUND)

Do you remember Cowboy Junkies? Initially, I think a lot about that group actually because it's about the same slow style mixed with the titletrack of Twin Peaks to try to describe it in an understandable way. You understand quite quickly that it's a psychedelic thing the whole disc and I like their way to nudge us. After that, the tempo grows a bit grand and I'm almost dreaming back to groups like Early Cure (but with female singer) Sugarcubes, Cocteau Twins and a lot of such new wave or indie or what to call it. Shit the same what it's called I like Mothers. Not like everyone else and they really do not feel like being modern but they do what they like ... I appreciate it! 9/10-2018