M.O.R.A.-ENTEET(MINI-CD-HAI05)

 

Nu är det 2017 och här verkar de ha bytt en av sångerskorna och nu heter de Suvi och Ulla och även Katja på basen verkar inte vara med längre. Men det har inte spelat så mycket roll för soundet för gruppen känns det som. De kanske har fått in en gnutta metal i musiken men det är absolut inget som stör och ljudet bara blir bättre och bättre för varje skiva. De 7 låtarna har ett underbart sound som får mig att tänka på många grupper men inte så många av dessa grupper har kvinnliga sångerskor och det är nog det som gör M.O.R.A. lite mer unika än andra grupper faktiskt. Inte heller sjunger de grupper jag tänker på på finska ;-) så M.O.R.A. är en av de mest intressanta hardcoregrupper just nu tycker jag och ni måste kolla in dem.8/2-2018


********

M.O.R.A.-ENTEET(MINI-CD-HAI05)

Now it's 2017 and here they seem to have changed one of the singers and now they are called Suvi and Ulla, and Katja on the bass does not seem to be anymore in the group. But it has not played so much role for the sound for the group it feels like. They may have got a little metal in the music but it's absolutely nothing that botheres and the sound just gets better and better for each disc. The 7 songs have a wonderful sound that makes me think of many groups but not so many of these groups have female singers and that's probably what makes M.O.R.A. a bit more unique than other groups actually. Neither do those groups sing in Finnish ;-) So M.O.R.A. is one of the most interesting hardcore groups right now I think and you have to check them out.8/2-2018

M.O.R.A.-HALVEKSUNNAN AIKA(MINI-CD-HAI03)

 

2015 kom denna skiva ut och de har ett lite renare ljud eller rättare sagt ett bättre studioljud men det låter inte tillrättalagt på något sätt. Utan det är samma bra slagkraftiga hardcore som är grejen för M.O.R.A. och de börjar stiga upp till en av de bättre grupperna i finsk punkhistoria tycker jag. Kul med sådana här nya band(i alla fall nya för mig) för jag blir så glad när man får nys om dessa. Punken lever på bra i världen och i Finland verkar den verkligen leva på och de har säkert lyssnat på en hel del gamla finska hardcoregrupper men också grupper som Crass, Conflict, Dirt och den typen av grupper kan jag tänka mig. 6 låtar på CD:n men bara 5 på Bandcamp. 8/12-2018


********

M.O.R.A.-HALVEKSUNNAN AIKA(MINI-CD-HAI03)

In 2015, this disc came out and they have a slightly cleaner sound, or rather a better studio sound, but it does not sound too good in any way. Without it's the same good powerful hardcore that is the subject of M.O.R.A. and they start to rise to one of the better groups in Finnish punk history, I think. Cool with such new bands (at least new to me) because I'll be so happy when you're curious about these. The punks live well in the world and in Finland they really seem to live and they have probably listened to a lot of old Finnish hardcore groups but also groups like Crass, Conflict, Dirt and that kind of groups I can think of. 6 songs on the CD but only 5 at Bandcamp. 8/12-2018

M.O.R.A.-M.O.R.A.(MINI-CD-7HAI02)

 

Denna finska grupp har hållit på i ungefär tio år och denna skiva kom ut 2011. De sjunger på finska och det är verkligen att hålla den finska hardcoreflaggan högt. Efter ett inledande intro som faktiskt heter Intro så sätter de igång. Snabba trummor ackompanjeras av två tjejer på växelsång. Så jävla bra och jag älskar punk sjungen av tjejer och när man får två på en gång så blir det ännu bättre. Deras tempo är ungefär likadant på varje låt och man känner sig lite mör efter de nio låtarna fast på ett härligt sätt. Ungefär som när man har tränat och känner sig nöjd efteråt. Piia och Suvi är mina nya favoritsångare. 8/12-2018


*******

M.O.R.A.-M.O.R.A.(MINI-CD-7HAI02)

This Finnish group has lasted for about ten years and this album came out in 2011. They sing in Finnish and they´re really keeping the Finnish hardcore flag high. After an introductory introduction, which is actually called Intro, they start playing. Quick drums are accompanied by two girls on on vocals. So damn good and I love punk singing by girls and when you get two at once it will get even better. Their pace is about the same in each song and you feel a little bit tired after the nine songs in a wonderful way. Just like when you've been training and feeling satisfied afterwards. Piia and Suvi are my new favorite singers. 8/2-2018