MONOLORD-RUS(CD-RIDING EASY)

 

Man hör ju bara på namnet känns det som att detta kommer att bli tungt…jag vet inte varför jag känner så. Kanske tänker monotont eller något sådant och det kanske är en bra benämning på deras monotonmetal. Men stoner är väl den rätta benämningen på musik som denna och jag tycker helt klart att Monolord är en av de intressantare grupperna på länge i denna genre för den släpande musiken får oss verkligen att lyssna och man vill nästan hjälpa till att putta på ibland när det går för långsamt. Långsamt och djävulskt tungt och det är en underbar kombination. Jag vet inte riktigt vilka typer av rockmänniskor en sådan här grupp tilltalar men jag tror att både ni som gillar gammal metal, Amebix och Killing Joke kommer att gilla det här! 14/9-2017


*******

MONOLORD-RUS(CD-RIDING EASY)

You just hear the name, it feels so like this will be heavy ... I do not know why I feel so. Maybe monoton or something like that might be a good name for their monotonmetal. But stoner is probably the right term for music like this and I think it's clear that Monolord is one of the more interesting groups for a long time in this genre for the soaking music really makes us listen and you almost want to help put on sometimes when it goes too slowly. Slow and fucking heavy and it's a wonderful combination. I do not really know what types of rock people such a group appeals to, but I think both you who like old metal, Amebix and Killing Joke will like this! 14/9-2017