MOLLOTOV ATTACK-O HOMEM E O QUE O HOMEM FAZ(CD-MICRFONIA)

Wagner från Mollotov Attack skickade mig denna skiva plus en del andra brasilianska skivor och jag är honom evigt tacksam för detta. Detta är hans egen grupp och de spelar en typ av hardcore som känns ganska typiskt brasilianskt på något sätt. Visst finns här influenser från metal också och även där har ju Brasilien stolta traditioner. Jag kan ju inte portugisiska så jag har svårt att återge vad de sjunger om men jag tror att de är arga. De ser tuffa ut på bilderna i skivan så jag förutsätter att det är texter med allvarlig mening och en grupp som jag faktiskt tänker på när jag ser och hör dem är Suicidal Tendencies och det är en känsla som känns rätt.  Jag älskar musik från andra länder och även om Brasilien inte är så exotiskt egentligen så känns detta stort att fa ta del i! 21/12-2017 


********

MOLLOTOV ATTACK-O HOMEM E O QUE O HOMEM FAZ(CD-MICRFONIA)

Wagner from Mollotov Attack sent me this disc plus some other Brazilian albums and I am forever grateful for this. This is his own group and they play a kind of hardcore that feels quite typical Brazilian in some way. Certainly there are influences from metal as well, and even there, Brazil has proud traditions. I do not know Portuguese so I have difficulty reproducing what they are singing about but I think they are angry. They look tough on the pictures in the record so I assume that there are texts with serious meaning and a group that I actually think of when I see and hear them are Suicidal Tendencies and it's a feeling that feels right. I love music from other countries and although Brazil is not so exotic really, it feels great to get involved! 21/12-2017

MOLLOTOV ATTACK-RESISTENCIA(MINI-CD)

7 låtar med aggressiv hardcore är väl inte så dumt så här på morgonen så att man hittar in i livet. Det är snygga basgångar i Traidor och det gillar jag. Jag var nog basist i mitt förra liv för jag är svag för sådana saker. Snabbspelande basister som tar lite plats alltså. Helt klart är det i alla fall så att denna grupp är förbannad och aggressiv och det är ju självklart ingredienser som är viktiga i hardcore och det har Molotov Attack verkligen anammat. Jag skulle nog vilja säga att när grupper från länder med ännu större problem än vi har spelar den här typen av musik så känns det mer än äkta! 20/11-2015

********

MOLLOTOV ATTACK-RESISTENCIA(MINI-CD)

7 songs with aggressive hardcore are not so stupid as here in the morning so that you can find in life. There are fancy bass lines in Traidor and I like that. I guess I was the bass player in my last life, I have a weakness for such things. Quikcplaying bassists who take a little space, that is. Clearly, it is in any case so that this group is angry and aggressive and it's obvious ingredients that are essential in hardcore, and it has the Molotov Attack truly embraced. I would say that when groups comes from countries with even bigger problems than we have been playing this kind of music so does it feels more than real! 20/11-2015